h

Successen op het water

28 juni 2012

Successen op het water

De SP heeft het bestemmingsplan water in stadsdeel Centrum op een aantal punten aangepast aan de wensen van bewoners. Zo blijft de Kattenburgervaart vrij van woonboten, en hoeven bij de Noordermarkt geen woonboten weg voor steigers.

Kattenburgervaart blijft vrij
Dankzij de SP blijft de Kattenburgervaart vrij van woonboten. "Deze vaart is niet geschikt voor woonboten. Door afwezigheid van verkeer is de omgeving een stiltegebied waar elk geluid gehoord wordt. Het is een soort klankkast, waar het geluid niet weg kan, aldus SP-fractievoorzitter Nelly Duijndam. Duijndam sprak met bewoners die de komst van woonboten niet zagen zitten. Het is een dichtbevolkt woongebied en juist de vaart en de oevers zijn voor deze mensen een belangrijk ontmoetingspunt. Bovendien zijn de bruggen daar zo laag, dat er geen woonboot onderdoor kan en is het water er te ondiep voor woonboten. Daarnaast zijn er voldoende alternatieve ligplaatsen. De SP overtuigde de deelraad ervan dat het bestemmingsplan hierop aangepast moest worden en oogstte daarmee luid applaus van de bewoners op de publieke tribune.

Geen woonboten weg voor steigers
Samen met de bewoners van de Noordermarkt lukte het de SP om een geplande op- en afstapvoorziening tegen te houden. Duijndam: "Hiervoor zouden 2 woonboten moeten verdwijnen en men vreesde dat de Noordermarkt door deze steiger een toeristische attractie zou worden met alle overlast van dien." Duijndam stond de Vrienden van de Noordermarkt bij in het voeren van actie, die tot dit succes leidde. Ook gaat een op- en afstapvoorziening aan het Amstelveld om dezelfde redenen niet door.

Nautisch knelpunt bij Anne Frankhuis opgelost
Duijndam vond een slimme oplossing voor een gevaarlijk gelegen steiger in de Prinsengracht onder de Westertoren. Door een dichtbijgelegen op- en afstapvoorziening te verlengen is de steiger overbodig geworden. Dit voorstel werd door alle partijen gesteund.

Expertmeeting waterberging en doorstroming
SP-deelraadslid Frans Icke kreeg van de raad bijval voor een expertmeeting om de waterberging en –doorstroming en de obstakels daarbij eens goed onder de loep te nemen. Omdat de veronderstellingen zoals die in het bestemmingsplan gedaan worden twijfelachtig zijn is het goed om de mening van verschillende deskundigen over dit onderwerp te horen. Het zou best kunnen dat woonboten de doorstroming veel minder hinderen dan gedacht wordt.

U bent hier