h

Uit armoede door werk

22 juni 2012

Uit armoede door werk

Het voorstel dat de SP indiende samen met PvdA en GroenLinks om de armoede te bestrijden door nieuwe werkgelegenheidsprojecten te starten in Noord is unaniem aangenomen door de deelraad. SP-fractievoorzitter Daniël Peters bij de behandeling van de voorjaarsnota donderdag: "Een stadsdeel kan geen inkomenspolitiek voeren en het is heel moeilijk om armoede duurzaam te bestrijden. We moeten hengels bieden, geen vissen! Werk is de enige echte manier om mensen uit armoede en uit sociaal isolement te helpen."

Volgens de armoedemonitor leeft in Amsterdam-Noord een op de vijf huishoudens op of onder de armoedegrens. Noord is hierin alleen beter af dan Amsterdam-Zuidoost. Peters: "Volgens onze cijfers krijgen ruim 6500 huishoudens kwijtschelding van de afvalstoffenheffing en dat krijg je niet zomaar. Noord heeft een behoorlijk armoedeprobleem. Dat is voor een deel te bestrijden met werk. Er is werk genoeg in Noord, in de openbare ruimte, in toezicht en beheer. En er is nog geld in het werkgelegenheidsfonds om een goed project te kunnen starten. Gelukkig is de hele raad dat met ons eens."

Ook het voorstel van SP en coalitie om geen bezuinigingen uit te voeren in het jongerenwerk zo lang niet duidelijk is waar jongeren in de toekomst terecht kunnen in hun eigen buurt, werd gesteund door een meerderheid in de deelraad. Peters: "Wij maken ons ernstige zorgen over de voorgenomen bezuiniging op het jongerenwerk, vooral omdat daarmee een aantal jongerencentra in buurten wordt gesloten. Zonder vervangende voorzieningen in die buurten voor jongeren kunnen er problemen ontstaan. Het bestuur heeft wel beloofd vervangende plekken te zoeken voor de jongeren, maar we willen graag zien of en op welke manier dat precies gebeurt."

U bent hier