h

Bescherm het Leidsebosje

6 juli 2012

Bescherm het Leidsebosje

De SP wil dat wil dat het stadsdeelbestuur van West afziet van het kappen van bomen in het Leidsebosje. Het stadsdeel wil de bomen kappen in het stukje groen tussen het Leidseplein en de Overtoom en de SP vindt dit een slecht plan. SP-fractievoorzitter in West Leen Beukelaar: "Je zou verwachten dat met GroenLinks in het stadsdeelbestuur het groen van West veilig is, maar groen Amsterdam kan blijkbaar alleen op de SP rekenen."

Het Leidsebosje is het stuk groen tussen het Leidseplein aan de ene kant en het Vondelpark en de Overtoom aan de andere kant. Het stadsdeelbestuur wil op het gedeelte tussen het Leidseplein en de Overtoom de bosjes weghalen en de naaldbomen kappen. Volgens het stadsdeelbestuur is dit nodig 'om de bezichtlijn naar de Overtoom openen'. Beukelaar: "Dit is een onzalig plan en ik snap niet waarom het nodig is om groen om zeep te helpen in het dichtstbevolkte stadsdeel van de Amsterdam."

Behalve het kappen van bomen in het Leidsebosje heeft het stadsdeel nog meer plannen gelanceerd die het groen van West aantasten. Zo wil het stadsdeelbestuur de heggen op het Bellamyplein weghalen, in weerwil van de wens van de omwonenden. Daarnaast wil het stadsdeelbestuur loslaten dat maximaal 2% van het groen in Westerpark-zuid mag worden gebruikt voor bebouwing. Dit terwijl buurtbewoners onlangs nog op basis van dat maximum met succes in verzet kwamen tegen het kappen van bomen op de zuidpunt van de Buyskade.

U bent hier