h

Treurige toestand Flevoflats duurt voort

8 juli 2012

Treurige toestand Flevoflats duurt voort

Al anderhalf jaar zijn de bewoners van de Flevoflats verstoken van voorzieningen en hier lijkt op korte termijn geen verbetering in te komen. Op 2 juli sprak de SP onder aanvoering van deelraadslid Gerard van de Molen met woningcorporatie Ymere over de problemen. Ymere beloofde er alles aan te doen om de situatie te verbeteren, maar verschool zich achter het stadsdeelbestuur dat de regie voert. De SP laat het er niet bij zitten en heeft inmiddels schriftelijke vragen aan het stadsdeelbestuur gesteld.

De Flevoflats waren ooit het model voor de combinatie van wonen, werken en zorg. Inmiddels staan van de ruim 250 flats er dertig tot veertig leeg, is het dienstencentrum onder de flats al anderhalf jaar gesloten en ontbreekt een gezellige ontmoetingsruimte voor (buurt)bewoners. Ymere is haar toezeggingen wat betreft de voorzieningen, zoals winkels in het dienstencentrum, niet nagekomen. Het leidt tot surrealistische toestanden: ouderen die door de Indische Buurt dwalen voor een boodschapje.

Oplossingen die Ymere aandraagt zijn vooralsnog weinig serieus. Op de elfde verdieping is een tijdelijke 'eetvoorziening' ingericht, dat wil zeggen de mogelijkheid tot het opwarmen van een magnetronmaaltijd. Hier wordt nauwelijks gebruik van gemaakt. Als compensatie voor het gesloten dienstencentrum werd een boodschappendienst in het leven geroepen... met zulke absurd hoge prijzen dat hier eveneens geen animo voor is. Het lijkt erop dat Ymere geen flauwe notie heeft van de behoefte van de bewoners. Terwijl de coperatie er eveneens belang bij heeft de Flevoflats te laten floreren. Met de huidige toestand schiet niemand iets op.

De SP roept het stadsdeelbestuur van Oost nu op zich hard te maken voor een oplossing voor deze schrijnende situatie.

U bent hier