h

Overtredende horeca niet belonen

17 augustus 2012

Overtredende horeca niet belonen

De SP vindt dat het bestuur van stadsdeel Centrum haar toezeggingen moet nakomen bij horecaoverlast en dat klachten van bewoners serieus moeten worden genomen. Bij Hanneke's Boom aan de Dijkgracht is dat momenteel niet het geval. Ondanks herhaaldelijk niet nakomen van afspraken over sluitingstijden en overlast, is deze gelegenheid zelfs onlangs beloond met uitbreiding. Fractievoorzitter van de SP in Centrum Nelly Duijndam: "Hanneke's Boom moest een kleinschalige horecagelegenheid worden; een gezellige tent waar allerlei leuke activiteiten worden georganiseerd. Het lijkt nu uit zijn jasje te scheuren. Desondanks vind ik dat zij zich aan de afspraken moeten houden die zijn gemaakt om overlast voor de buurt en omwonenden zoveel mogelijk te voorkomen."

Om ervoor te zorgen dat het centrum voor zowel bewoners als horecagelegenheden een leefbare plek blijft, zijn er afspraken gemaakt om overlast te beperken. Zo zijn er grenzen gesteld aan openingstijden en het geluid dat mag worden geproduceerd. Hierbij is ook vastgelegd dat horecagelegenheden die zich aan de afspraken houden worden beloond en zij die dat niet doen extra worden gecontroleerd en niet mogen uitbreiden. Toch heeft het stadsdeelbestuur van centrum aangegeven dat het niet wil toezien op de naleving van een aantal van deze afspraken door Hanneke's Boom en dat het stadsdeel zelfs een vergunning verleent voor uitbreiding. Ook krijgt Hanneke’s Boom een nieuwe exploitatievergunning met ruimere voorwaarden. Dit staat haaks op het beleid dat burgemeester Van der Laan heeft uitgestippeld.

De SP vindt dat het stadsdeel het aan de bewoners verplicht is om de afspraken die zijn gemaakt rondom horecaoverlast, na te komen. Duijndam: "Ik vind een vergunning om uit te breiden daarom niet op zijn plaats. Hanneke’s Boom moet zich eerst aan de afspraken houden, en het stadsdeel moet geen beloningen uitdelen als dat niet gebeurt. Ook getuigt het
niet van duidelijkheid als gaandeweg de spelregels veranderd worden." De SP heeft daarom het stadsdeelbestuur om uitleg gevraagd.

U bent hier