h

Zorg voor betaalbare zorgwoningen voor ouderen

14 augustus 2012

Zorg voor betaalbare zorgwoningen voor ouderen

De SP wil opheldering over het aanbod van betaalbare zorgwoningen voor ouderen in stadsdeel Centrum. Zorginstelling Osira is bezig met de vernieuwing van de zorgcentra Bernardus en St. Jacob. Het is echter onduidelijk hoeveel betaalbare woningen hierin gebouwd zullen worden. SP-fractievoorzitter Nelly Duijndam: "Wij willen dat mensen oud kunnen worden in hun eigen buurt. Het is een slechte zaak als dat alleen nog mogelijk is voor mensen met een dikke portemonnee en de rest de stad uit wordt gejaagd."

In de nieuw te bouwen verzorgingstehuizen worden naast ongeveer 100 zorgwoningen binnen de instelling (zogenoemde intramurale zorg), ook 400 zelfstandige woningen voor ouderen gebouwd, in totaal 500 woningen dus. De 100 zorgwoningen zijn voor iedereen toegankelijk en bewoners betalen een inkomensafhankelijke bijdrage. De 400 zelfstandige woningen gelden als reguliere huurwoningen. Osira had eerder toegezegd dat 30 procent van de nieuwbouw sociale woningbouw zou zijn, maar nu is dat al teruggeschroefd naar 20 tot 30 procent. Nu lijkt het erop dat ook de voor iedereen toegankelijke zorgwoningen als sociaal worden bestempeld, terwijl daarvoor een inkomensafhankelijke bijdrage wordt gevraagd en dus niet tot de sociale woningbouw kunnen worden gerekend. Dat betekent dat er van de 400 zelfstandige woningen er in het gunstigste geval nog maximaal 50 sociale huurwoningen worden gebouwd.

Duijndam maakt zich zorgen over deze lage aantallen en vraagt daarom het stadsdeelbestuur om opheldering. "Wij willen weten wat het stadsdeelbestuur precies heeft afgesproken met Osira en dat er alles aan gedaan wordt om ervoor te zorgen dat ook mensen zonder dikke portemonnee in hun eigen buurt oud kunnen worden", aldus Duijndam.

U bent hier