h

Zorg voor goede voorzieningen voor ouderen in Flevoflats

24 augustus 2012

Zorg voor goede voorzieningen voor ouderen in Flevoflats

De SP wil dat Ymere en stadsdeel Oost haast maken met het opzetten van goede tijdelijke voorzieningen voor de bewoners van de Flevoflats aan het Kramatplantsoen. Raadsleden voor de SP in Oost Tiers Bakker en Gerard van de Molen en andere actieve SP'ers brachten vanmiddag een bezoek aan de Flevoflats. Van de Molen: "Elke keer als we hier terugkomen blijkt er weer niets gebeurd te zijn. De bewoners worden steeds ontevredener. Wanneer neemt het stadsdeel nou eens de regie in handen?"

De seniorenwoningen in de Flevoflats waren ooit bedoeld als voorbeeld van goede seniorenwoningen met alle voorzieningen voor de bewoners dichtbij. Intussen moeten de bewoners het al bijna twee jaar stellen zonder huisartspost, ontmoetingsplek of goede maaltijdvoorziening. Structurele verbeteringen zijn pas gepland voor 2012 maar tot die tijd zouden er goede tijdelijke voorzieningen worden opgezet. Beloftes van Ymere hebben tot op heden echter niets opgeleverd.

Behalve dat de bewoners klagen over de laksheid van Ymere, is men het er ook niets mee eens dat de corporatie zich bemoeit met de ouderenzorg. Zo is de leeftijdsgrens voor de woningen onlangs met tien jaar verlaagd en worden er steeds meer mensen uit de verslavings- en daklozenzorg in de flats geplaatst. Bakker: "Wij willen dat Ymere zich bij de Flevoflats weer gaar richten op waar de corporatie voor bedoeld is: goede seniorenwoningen met fatsoenlijke voorzieningen. Om ervoor te zorgen dat er eindelijk wat gaat gebeuren roept de SP het stadsdeel op om de regie in handen te nemen."

U bent hier