h

Betaalbare ouderenwoningen haalbaar

5 september 2012

Betaalbare ouderenwoningen haalbaar

De SP vindt dat het stadsdeel Centrum meer moet doen om mensen in hun eigen buurt oud te kunnen laten worden door betaalbare woningen te realiseren voor deze groep. De Rekenkamer, de instantie die de gevolgen van gemeentelijk beleid in kaart brengt, onderschrijft deze boodschap en laat ook zien dat hier mogelijkheden voor zijn. Dit blijkt uit het gisteren gepresenteerde rapport 'Wonen met zorg in stadsdeel centrum'. Fractievoorzitter van de SP in het stadsdeel Nelly Duijndam is blij met het rapport: "Met dit rapport in handen kunnen we het bestuur aansporen om werkelijk wat voor de ouderen te doen."

De afgelopen tijd maakte de SP zich al vaker hard voor het aanbod van betaalbare ouderenwoningen in Centrum. Bij nieuwbouw van seniorenwoningen worden er immers nauwelijks nog betaalbare huurwoningen gebouwd. Duijndam: "Dat is een slechte ontwikkeling want dat betekent dat ouderen met een kleine portemonnee hun buurt uit worden gejaagd zodra ze naar een senioren- of aanleunwoning moeten verhuizen. Voor hen blijft er steeds minder ruimte over."

De Rekenkamer bevestigt het verhaal van de SP. Op het gebied van bestemmingsplannen, vergunningen en het opleggen van leges valt volgens de Rekenkamer wel degelijk te sturen. Stadsdeelbestuurders Rengelink (welzijn en zorg) en Oranje (wonen) hebben altijd beweerd dat het stadsdeel niets kan doen en dat zij afhankelijk zijn van stedelijk en landelijk beleid. Duijndam voelt zich gesteund door de Rekenkamer, nu deze tot dezelfde conclusie komt. "Wij hebben ons er nooit bij neergelegd en zullen blijven strijden om het mogelijk te maken dat de ouderen die het niet breed hebben in de buurt kunnen blijven wonen."

U bent hier