h

Betere voorzieningen voor bewoners Flevoflats

25 september 2012

Betere voorzieningen voor bewoners Flevoflats

Na herhaaldelijke verzoeken van de SP en de bewoners heeft woningcorporatie Ymere de tijdelijke voorzieningen in de Flevoflats uitgebreid. SP-deelraadslid in Oost Gerard van de Molen is blij voor de bewoners: "Het heeft helaas lang geduurd, maar het is goed dat de bewoners nu eindelijk weer hun voorzieningen dichtbij huis hebben."

Klachten over de slechte voorzieningen bereikten de SP dit voorjaar. Meteen ging een aantal SP’ers op bezoek bij de Flevoflats aan het Kramatplantsoen. De tijdelijke voorzieningen bleken ontoereikend en duur. Oproepen aan het stadsdeelbestuur en Ymere hebben nu geresulteerd in een verruiming van de openingstijden van de ontmoetingsruimte waar nu de hele dag koffie te krijgen is. Ook is de boodschappendienst uitgebreid en gratis geworden. De bewoners zijn ingelicht door een brochure en er is een duidelijke bewegwijzering aangebracht.

Met deze maatregelen lijken de klachten voorlopig verholpen. Wel zal SP de vinger aan de pols blijven houden. "We houden in de gaten hoe het gaat", stelt Van de Molen, "want het is belangrijk dat er ook voor oudere bewoners, die vaak moeilijk ter been zijn, fatsoenlijke voorzieningen dicht bij huis zijn."

U bent hier