h

SP op bezoek in Goodwillburgh

9 september 2012

SP op bezoek in Goodwillburgh

"Het is hier goed wonen en als je zorg nodig hebt, is het voorhanden," zeggen de bewoners van Goodwillburgh aan de Anne Frankstraat. Op verzoek van een bewoner ging de SP buurten in het woon-zorgcomplex van het Leger des Heils.

De Goodwillburgh is opgezet vanuit een Christelijke levensbeschouwing en van oudsher stemden veel bewoners op het CDA. Omdat er van het CDA niet veel meer over is, is het niet meer vanzelfsprekend op deze partij te stemmen. Een reden voor de SP om er te gaan buurten. Zowel door de bewoners als het personeel werden de Ouderenkranten, die de actieve leden aanboden goed aangepakt.

De Goodwillburgh is een kleinschalige voorziening waar nog aandacht is voor de individuele mens. Het complex telt 103 zelfstandige woningen voor mensen van 60 jaar en ouder. Mensen die afhankelijk zijn van zorg of aangewezen zijn op verpleegzorg kunnen er ook terecht. De kleinschaligheid, de persoonlijke aandacht en de aanwezigheid van buurtvoorzieningen stemt de bewoners tot tevredenheid. Toch ligt ook hier eenzaamheid op de loer. Als iemand minder mobiel is en geen netwerk heeft om erop uit te gaan, duren de dagen lang. Enkele mensen klaagden over de gillende sirenes van de ambulances die van de stad via de IJtunnel naar Noord rijden. "Ik zit dan met bonkend hart rechtop in mijn bed," aldus een van de bewoners.

U bent hier