h

Betrek buurt beter bij horeca

17 oktober 2012

Betrek buurt beter bij horeca

Het stadsdeelbestuur van Oost doet veel te weinig om buurtbewoners te betrekken bij horecabeleid. Dat vindt SP-deelraadslid Tiers Bakker: "Het is belangrijk dat horeca en omwonden goed met elkaar overweg kunnen. Ik snap daarom niet dat het stadsdeel compleet geen aandacht geeft aan de wensen van bewoners."

Dinsdagavond sprak de deelraad van Oost over het nieuwe horecabeleid. Voorstellen van de SP om bewoners te betrekken bij het afgeven van vergunningen voor nieuwe horeca konden niet op een meerderheid rekenen. Ook oproepen om handhaving op overlast serieus te nemen werden door het stadsdeelbestuur naast zich neer gelegd.

Dit tot teleurstelling van de SP. Bakker: "Door bewoners te betrekken kan een hoop ellende en klachten voorkomen worden. Voorbeelden als The Harbour Club en het caf Pompstation laten zien dat als bewoners niet worden betrokken, er veel onrust ontstaat. Ik snap niet dat het stadsdeel deze kans laat liggen om zulke situaties in de toekomst te voorkomen."

U bent hier