h

OpSPraak: Nieuwe verhoudingen of oude wijn?

15 oktober 2012

OpSPraak: Nieuwe verhoudingen of oude wijn?

Afgelopen vrijdag vond een nieuwe aflevering van het politiek café opSPraak plaats, de eerste na de verkiezingen. Onder leiding van presentator André Meijler ging SP-partijsecretaris Hans van Heijningen in discussie met Leo de Kleijn, voorzitter van de Rotterdamse SP-fractie. Samen met het publiek blikten zij terug op de campagne, bekeken ze de lessen die daaruit getrokken moesten worden en spraken zij hun verwachtingen uit over de positie die de partij de komende jaren zal innemen.

De eerste vraag die Leo kreeg, over de impact van de verkiezingsuitslag op de Rotterdamse SP-leden, lokte meteen een flinke discussie uit over de manier waarop de campagne gevoerd is. Had de SP de campagne te voorzichtig gestart, waren de media schuldig aan een hetze tegen Emile Roemer, en moest de SP überhaupt nog meedoen aan verkiezingsrituelen als de CPB-berekeningen en de TV-debatten? De sprekers waren het eens dat, achteraf gezien, de partij een radicaler beeld had moeten tonen om zich beter te onderscheiden van de PvdA, maar volgens Hans was de wederopstanding van de PvdA vooraf niet te voorspellen. Eenstemmigheid was er ook over het feit dat de vluchtige TV-debatten en de met VVD-dogma's doorspekte CPB-modellen in het nadeel van de SP werken, maar dat je jezelf buitenspel zet door hier eenzijdig niet aan mee te werken. Wel werd de hoop uitgesproken dat je hier in samenwerking met partijen als de PvdA meer aan kunt doen.

De PvdA zelf werd ook onderwerp van discussie. Volgens Hans gooit de partij in de formatieonderhandelingen zijn geloofwaardigheid samen met zijn linkse program uit het raam, en zal de SP daarvan profiteren. Leo had hier zijn twijfels bij, aangezien de partij zijn kiezers hier tijdens de verkiezingen al op heeft voorbereid. Zo links was het PvdA-programma volgens hem ook niet. Het leek hem daarom waarschijnlijk dat de sociaal-democraten er in de formatie wel uit komen met de liberalen. 

Leo de Kleijn en Hans van Heijningen te gast bij opSPraak

Ook merkte hij het belang op van het feit dat, ondanks het falen van het rechtse kabinet, de linkse partijen er slechts twee zetels op vooruit waren gegaan. Beide sprekers waren het erover eens dat de rechtse wind in Europa niet uit zichzelf zal gaan liggen. De liberaal-economische dogma's zitten nog steeds verankerd in de hoofden van veel opiniemakers, wetenschappers, politici en gewone mensen, en er is hard werk voor nodig om dit in de goede richting te keren.

Hiervoor heeft de SP niet alleen een actief ledenbestand nodig, maar moet de partij ook nóg meer de aansluiting zoeken bij andere maatschappelijke groeperingen. Dit geldt niet alleen voor de vakbonden, de media, de wetenschap en de milieubeweging, maar ook voor spontane initiatieven zoals de Occupy-beweging. Hierbij moet de SP enerzijds zijn eigen, herkenbare geluid laten horen, maar anderzijds openstaan voor de invloeden van deze nieuwe groepen en niet altijd overal haar stempel op willen drukken. De belangrijkste conclusie van de discussie leek hiermee: er is nog veel werk aan de winkel!

U bent hier