h

Kruising Marnixstraat - Elandsgracht moet veiliger

12 november 2012

Kruising Marnixstraat - Elandsgracht moet veiliger

De kruising Marnixstraat - Elandsgracht moet veiliger worden. Dat is de conclusie van een enquête die de SP Centrum onlangs hield onder voorbijgangers van de kruising Marnixstraat-Elandsgracht over de verkeersveiligheid van het kruispunt. Edith Hofman van de SP: "Mensen vinden het kruispunt onveilig en dat blijkt ook uit alle ongevallen die er hebben plaatsgevonden. Wij willen dat het stadsdeel nu aan de slag gaat om de veiligheid van het kruispunt te verbeteren."

Het drukke kruispunt staat bekend als zeer gevaarlijk en heeft de afgelopen jaren al 2 doden opgeleverd en vele gewonden. Onlangs berichtte AT5 over dit het kruispunt en bewoners zijn bezig met het oprichten van een actiegroep. Volgens AT5 is het stadsdeel bezig met de zaak, maar uit navraag door de SP bij het stadsdeel bleek dat dat niet het geval is. De SP besloot daarom zelf poolshoogte te nemen. Uit het onderzoek van de SP waarvoor rond de dertig voorbijgangers werden ondervraadg, blijkt dat veel mensen het kruispunt onoverzichtelijk vinden. Ook wordt geklaagd over het feit dat ondanks dat het kruispunt naast een politiebureau ligt, bijna niemand zich aan de verkeersregels houdt.

Als oplossing voor de chaos noemen de meeste mensen stoplichten. Daarnaast kwamen mensen met alternatieve ideen, zoals een extra zebrapad op de brug, alternatieve routes voor fietsers, een groter voetpad en het aanleggen van vluchtheuvels. Op basis van de enquête gaat de SP nu voorstelen doen in de deelraad om de veiligheid van het kruispunt te verbeteren.

U bent hier