h

Meer controle op kinderopvang

8 november 2012

Meer controle op kinderopvang

SP Centrum wil dat het stadsdeelbestuur de deelraad beter op de hoogte houdt over het toezicht op de kinderopvang. Fractievoorzitter Nelly Duijndam: "Wij willen dat alle negatieve GGD-rapporten naar de deelraad gaan. Op die manier komt er extra controle op de handhaving. Dat is nodig omdat niet alle GGD-adviezen blijken te worden opgevolgd."

Onlangs was er veel kritiek op de manier waarop werd omgegaan met negatieve GGD-adviezen. De SP moest toen uit een uitzending van tv-programma Nieuwsuur vernemen dat negatieve GGD-adviezen over kinderopvanglocaties in het stadsdeel niet direct werden opgevolgd. Dit terwijl n van de conclusies van het onderzoek naar de Amsterdamse zedenzaak juist was dat het toezicht en handhaving op de kinderopvang serieuzer moest worden genomen.

De SP wil dat de kwaliteit verbetert en wil daarom dat er volle aandacht komt voor kinderopvangbedrijven die hun zaken niet op orde hebben. Duijndam: "De kinderopvang komt steeds meer in handen van grote kinderopvangbedrijven en die nemen het vaak niet zo nauw met de regels. Wanneer de GGD zulk soort misstanden constateert is het goed dat die aan het licht komen en serieus worden genomen." De SP zal hiervoor een voorstel doen in de deelraad.

U bent hier