h

Positieve begroting in moeilijke tijd

30 november 2012

Positieve begroting in moeilijke tijd

In de begroting voor 2013 van Amsterdam-Noord worden voorgenomen bezuinigingen op jongerenwerk, bibliotheken en de muziekschool teruggedraaid en wordt de afvalstoffenheffing niet verhoogd. Het viel de SP deze week daarom niet zwaar in te stemmen met de plannen voor het komende jaar. SP-fractievoorzitter Daniël Peters: "Als je dit als stadsdeelbestuur in een moeilijke tijd voor elkaar krijgt, kunnen wij niet anders dan applaudisseren."

In de beschouwingen bij de begrotingsbehandeling koos de SP nu eens niet de rol van criticaster, maar die van supporter. Peters wees deelraad, bestuur en de bewoners van Noord op hun zegeningen: gratis voorzieningen als de bibliotheek (voor jongeren), de speeltuinen en de pierebaden, de bijna voltooide nieuwe voorzieningen in de Banne en Nieuwendam, de aanpak van fietspaden en wegen.

De SP maakt zich wel zorgen om het nog steeds toenemende aantal minimahuishoudens in Noord. "Het enige dat we daaraan kunnen doen is blijven werken aan werkgelegenheid, juist voor de kwetsbaarste groepen. Blijven werken aan het binnenhalen van bedrijven die het arbeidspotentieel in Noord kunnen en willen benutten. Blijven pogen nieuwe kansenzones in te richten en overeind te houden. Werk is de enige uitweg uit armoede, denken wij ook", zei Peters tijdens de beschouwingen.

Daarnaast kijkt de SP met argusogen naar de gevolgen van het gezamenlijke bezuinigingsprogramma 'Eén Stad, En Opgave' van stad en stadsdelen. Het stadsdeelbestuur van Noord zegt 1,4 miljoen euro te kunnen bezuinigen door te schrappen in taken die zowel door de gemeente als het stadsdeel worden uitgevoerd. Peters: "Ook wij denken dat er veel geld is te halen in dubbel werk van stad en stadsdelen, maar daar moet het dan ook gehaald worden en niet meer in de buurtvoorzieningen of de ondersteuning van Noorderlingen die ondersteuning verdienen en nodig hebben. Want daarin is de bodem wel bereikt."

U bent hier