h

Stadsdeel moet geld investeren, niet oppotten

30 november 2012

Stadsdeel moet geld investeren, niet oppotten

De SP vindt dat het stadsdeelbestuur van Centrum geld moet investeren in plaats van het op te potten. Nog nooit had het stadsdeel zoveel geld op de spaarrekening. De teller staat, met een toename van 12,7 miljoen in de afgelopen twee jaren, op 84,3 miljoen. Daar zal naar verwachting eind 2012 nog eens twee miljoen bijkomen. Fractievoorzitter Nelly Duijndam: "Volgens ons heeft het stadsdeel budget om problemen aan te pakken en is het stadsdeel geen bankier. Het stadsdeel moet daarom stoppen met al dat geld op te potten maar het investeren voor een sociaal Amsterdam."

De SP deed bij de begrotingsbehandeling voorstellen om een deel van het geld dat al jaren op de plank ligt te besteden aan sociale (zorg)woningen voor ouderen en aan sociale woningen en ateliers in de Tabakspanden aan het Spui. Ook wil de SP dat de bezuinigingen op welzijn vier jaar uitgesteld wordt. Duijndam: "Toen de bezuinigingen voor welzijn werden vastgesteld was het nieuwe regeerakkoord nog niet bekend. Als straks de huishoudelijke zorg, de begeleiding en de dagbesteding geschrapt gaan worden en nog tal van andere maatregelen, hebben we een geheel andere situatie. Er is dan sprake van een nieuw feit en kun je dus niet over de bezuinigingen op welzijn blijven zeggen: dat hebben we nu eenmaal afgesproken. Integendeel: er moet meer genvesteerd worden om de klappen van het beleid van het nieuwe kabinet op lokaal niveau op te kunnen vangen."

Helaas stemden de overige partijen tegen het voorstel van de SP. Duijndam: "Kennelijk is de SP de enige partij die een deel van de veel te grote reserves nog een sociale bestemming wil geven."

U bent hier