h

Toezicht kinderdagverblijven uitgebreid

21 november 2012

Toezicht kinderdagverblijven uitgebreid

Het toezicht op de kinderdagverblijven wordt uitgebreid. De deelraad wordt voortaan op de hoogte gesteld wanneer een negatief advies van de GGD over een kinderdagverblijf door het stadsdeelbestuur niet opgevolgd wordt. Dit zegde stadsdeelbestuurder Rengelink gisteren toe op het voorstel van de SP meer controle te krijgen op de kwaliteit van de kinderdagverblijven.

Onlangs was er veel kritiek op de manier waarop werd omgegaan met negatieve GGD-adviezen. De SP moest toen uit een uitzending van tv-programma Nieuwsuur vernemen dat negatieve GGD-adviezen over kinderopvanglocaties in het stadsdeel niet direct werden opgevolgd. Dit terwijl n van de conclusies van het onderzoek naar de Amsterdamse zedenzaak juist was dat het toezicht en handhaving op de kinderopvang serieuzer moest worden genomen.

Behalve dat hier dus nu verandering in komt, werd ook toegezegd dat kwartaalrapportages van de adviezen van de GGD naar de deelraad worden gestuurd. Aanvankelijk voelde het stadsdeelbestuur hier niets voor en was men van mening dat de deelraad de informatie zelf maar moest opzoeken in het landelijk register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Het stadsdeelbestuur heeft echter een informatieplicht en daar gaat nu aan voldaan worden.

Nelly Duijndam is blij met de toezegging: "Vorige keer moesten we via de pers vernemen dat het dagelijks bestuur de adviezen van de GGD niet had opgevolgd. Dat leidde tot veel onbegrip en onrust, ook bij de ouders. Dat is in de toekomst dus niet meer het geval."

U bent hier