h

Voor de kinderen (Update)

28 november 2012

Voor de kinderen (Update)

De SP roept Pieter Hilhorst op om te strijden tegen armoede onder kinderen. Bij de installatie van de nieuwe wethouder jeugd en financin trakteerde de fractie hem op een aantal voorstellen om de armoede te bestrijden. SP-fractievoorzitter Laurens Ivens: "Op dit moment groeien ruim 35.000 kinderen op in huishoudens met een minimuminkomen. Kinderen die te klein wonen om rustig huiswerk te maken of geen contributie kunnen betalen voor een sportclub passen niet in een sociaal Amsterdam. Wij vinden dat de nieuwe wethouder hiertegen moet strijden."

voor de kinderen)

Als het aan de SP lag kwam er helemaal geen nieuwe wethouder bij. Nu die er toch komt, wil de SP dat dit geen inwerkjaar richting de verkiezingen wordt. Ivens: "Een onervaren wethouder voor een jaar mag niet alleen een kostenpost voor de gemeente zijn, maar dient ook echt meerwaarde te bieden. Met de onderwerpen jeugd en financin ligt er een belangrijke uitdaging om meer te doen tegen armoede onder kinderen." De SP heeft de wethouder hiervoor voorstellen gedaan op het terrein van huisvesting, inkomen en onderwijs.

Huisvesting

De SP wil dat er meer gedaan wordt om arme gezinnen goed en ruim genoeg te huisvesten. Ivens: "Als een gezin in de financiëe problemen komt moeten de kinderen niet gedupeerd raken. Voor hun is het van belang dat ze in de buurt van hun school kunnen blijven wonen en dat ze voldoende mogelijkheden hebben om hun huiswerk te maken."

Inkomen

Verder stelt de SP voor om arme gezinnen met meer vergoedingen te ondersteunen en om ouders de gelegenheid te geven om te solliciteren. Ivens: "Zeker voor alleenstaande ouders is het lastig om aan werk te komen. Ze moeten telkens opvang of oppas regelen als ze gaan solliciteren of een cursus willen volgen. Hierbij kan de gemeente helpen door afspraken te maken met kinderopvangorganisaties die vaak nog lege plekken hebben."

Onderwijs

Hilhorst heeft aangegeven zich te willen inzetten voor een ongedeelde staat waarin kinderen gelijke kansen hebben. Ivens: "Wij doen ook voorstellen om de sociaal economische segregatie in de stad te bestrijden. Daarvoor is gemengd onderwijs een absolute voorwaarde. Hiermee kan hij meteen aan de slag. De SP hoopt dat met deze nieuwe wethouder de stad een stuk socialer zal worden."

null)

Update:
De kersverse wethouder vindt armoede onder kinderen bestrijden inderdaad een belangrijke opgave en heeft als eerste gebaar zijn eigen chocoladeletter gedoneerd.

U bent hier