h

Zorginstelling De kleine Johannes

19 november 2012

Zorginstelling De kleine Johannes

Zorginstelling De kleine Johannes

Afgelopen vrijdag besteedde AT5 aandacht aan de toestand in De kleine Johannes, een wooncomplex voor mensen met een verstandelijke beperking. Uit de beelden van AT5 bleek dat de hygine in het complex te wensen over laat en de zorg zeker niet optimaal is. Amsta geeft aan te weinig geld te hebben om fatsoenlijke zorg te verlenen.

1. Heeft u kennisgenomen van de situatie in De kleine Johannes?

2. Klopt het dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg deze instelling in het vizier heeft en binnenkort met een rapport komt? Zo ja kunt u aangeven wanneer dat rapport verwacht wordt?

3. Klopt volgens u de bewering van Amsta dat ze onvoldoende middelen hebben om de benodigde zorg te leveren? Zo ja, kunt u dan aangeven hoe het komt dat deze zorginstelling onvoldoende geld heeft ondanks de extra middelen die vanuit het Rijk naar Amsta zijn overgemaakt?

4. De gemeente werkt samen met Amsta, o.a. in het kader van de bestuursambitie langdurige ouderenzorg. Heeft u overleg gehad met Amsta over de situatie in De kleine Johannes? Zo ja, kunt u aangeven wat er is afgesproken?

5. Valt de zorg in De kleine Johannes onder de ambities uit bovengenoemde bestuursambitie? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe verklaart u dan het slechte zorg- en leefklimaat in deze instelling?

6. Gaat u iets doen om de situatie in De kleine Johannes te verbeteren? Zo ja, wat gaat u doen en hoe gaat u Amsta houden aan de afspraken uit uw bestuursambitie ?

M.M. van der Pligt

U bent hier