h

Betrek bewoners bij renovaties en verbouwingen

21 december 2012

Betrek bewoners bij renovaties en verbouwingen

De SP wil dat er beter wordt gecontroleerd of bewoners worden betrokken bij de renovatie of verbouwing van hun huis door de corporatie. Nu gebeurt het regelmatig dat corporaties een renovatie of verbouwing doordrukken die ingrijpend is voor de bewoners terwijl er niet naar die bewoners wordt geluisterd. Fractievoorzitter van de SP Centrum Nelly Duijndam: "Zo’n verbouwing betekent vaak dat een wooncomplex er volledig anders uit gaat zien of dat de bewoners niet meer naar hun oude huis terugkunnen. Het stadsdeel moet er op toezien dat bewoners hierbij worden betrokken en dat er rekening met ze wordt gehouden."

De SP krijgt de laatste tijd veel klachten van huurders en bewonersverenigingen dat er een loopje wordt genomen met de zogenoemde bewonersparticipatie. Er zijn landelijke en lokale regels die ervoor moeten zorgen dat bewoners een stem hebben in de renovaties. Maar het komt regelmatig voor dat corporaties de inbreng van de bewoners naast zich neerlegt. Een voorbeeld zijn de Marnixblokken aan de Groenmarkt, waar een grote groep bewoners erg boos is op corporatie Ymere die de bewoners te weinig betrekt bij de renovatie. Desondanks had de gemeente wel groen licht gegeven voor de verbouwing.

De SP wil dat het stadsdeel daarom gaat controleren of bewoners zijn betrokken bij de renovatieplannen, voordat hiervoor een vergunning wordt verleend. Duijndam: "De overheid heeft een plicht om te controleren of bewoners voldoende betrokken zijn bij renovatieplannen en of plannen van bewoners serieus genomen zijn door de corporatie. Het is belangrijk dat dat ook echt gebeurt om te voorkomen dat bewoners een speelbal worden van de corporaties." Onlangs opende de SP een meldpunt over Ymere. Wilt u iets kwijt over deze woningcorporatie? Meld het ons.

U bent hier