h

Bezuinig ook op directie Pantar

20 december 2012

Bezuinig ook op directie Pantar

Bij toekomstige bezuinigingen op de sociale werkvoorziening Pantar zullen voortaan ook directieleden moeten inleveren in plaats van enkel de medewerkers met een sociale werkvoorzieningindicatie. De gemeenteraad nam een voorstel van de SP hiertoe unaniem aan. SP-raadslid Maureen van der Pligt: "De directeur van Pantar verdient meer dan een wethouder. Als je al moet bezuinigen, weet ik wel waar je het beste kunt beginnen."

Maureen van der Pligt)

De gemeente heeft besloten de sociale werkvoorziening van Amsterdam, Pantar, te splitsen. Het re-integratiebedrijf wordt ondergebracht bij de Dienst Werk en Inkomen (DWI), de sociale werkvoorziening blijft bij Pantar. De SP vreest dat hierbij een sterfconstructie voor Pantar overblijft en heeft hier dan ook niet mee ingestemd. Van der Pligt: "Amsterdam kan niet zonder een sociale werkvoorziening, dus moeten we juist gaan voor een sterk Pantar in plaats van een uitgeklede organisatie."

Ook is besloten dat, wanneer in de toekomst bij Pantar een eventueel tekort ontstaat, de gemeente garant staat. De gemeente heeft daarvoor wel enige randvoorwaarden gesteld. En daarvan is dat Pantar de benvloedingsmogelijkheden die het heeft, zoals beheersing van personeelslasten, ten volle benut. Van der Pligt: "In het plan van de gemeente werd alleen gesproken over personeelslasten van personeel van de sociale werkvoorziening, en niet over die van het stichtingspersoneel waar de directie onder valt. Dat is onrechtvaardig. Dit is nu gecorrigeerd."

U bent hier