h

Bied avondschool aan voor mensen met taalachterstand

10 december 2012

Bied avondschool aan voor mensen met taalachterstand

De SP wil dat de avondschool voor voormalige leerlingen uit het speciaal en praktijkonderwijs weer in het leven wordt roepen. Dit moet mensen met een achterstand helpen hun taal te verbeteren. SP-raadslid Maureen van der Pligt: "Veel van deze mensen hebben een taalachterstand maar het is voor hen nu moeilijk daar iets aan te doen. Een avondschool met gepast taalonderwijs kan daar verandering in brengen."

Maureen van der Pligt)

Uit onderzoek is gebleken dat ongeveer 100.000 Amsterdammers de Nederlandse taal niet goed beheersen. Voormalige leerlingen uit het speciaal en praktijkonderwijs vormen een specifieke doelgroep die eigenlijk overal tussen wal en schip valt bij het vernieuwde aanbod. Van der Pligt: "Zij hebben soms weinig taalonderwijs gehad of zijn voortijdig op school uitgevallen en krijgen vaak op wat oudere leeftijd door dat het toch een gemis is als je niet zo goed kunt lezen en schrijven. Zij hebben echter een specifieke aanpak nodig die niet alle aanbieders kunnen bieden. In het verleden kon deze doelgroep terecht op zogeheten avondscholen die vaak aan een praktijkschool verbonden was maar deze bestaan tegenwoordig niet meer."

Verantwoordelijk wethouder Van der Burg erkende het probleem en kon zich goed vinden in het voorstel van de SP. Hij gaat nu de mogelijkheid onderzoeken om opnieuw deze avondschool in het leven te roepen.

U bent hier