h

Drukbezochte bewonersavond Aireystrook

18 december 2012

Drukbezochte bewonersavond Aireystrook

Zo’n zestig mensen bezochten dinsdag de door de SP georganiseerde bewonersavond over de sloopplannen in de Aireystrook. Op de avond bespraken SP-fractievoorzitter in de deelraad Chris Schaeffer en SP-Tweede Kamerlid Paulus Jansen met de bewoners wat de gevolgen van de sloopplannen zullen zijn. Schaeffer: "Veel mensen zijn boos over de slechte staat van de woningen en maken zich zorgen of zij een huis in de nieuwbouw nog kunnen betalen. Het is goed dat Eigen Haard heeft toegezegd hierover straks open en duidelijk over te zijn naar de bewoners."

De Aireystrook is een gebied aan de Burgemeester de Vlugtlaan waar woonblokken staan die vlak na de Tweede Wereldoorlog zijn gebouwd. Er is al jarenlang nauwelijks onderhoud gepleegd waardoor de huizen in slechte staat verkeren. Eigen Haard wil de huizen nu slopen en vervangen door nieuwbouw. De corporatie was op de bewonersavond aanwezig en vertelde over de plannen met sloop en nieuwbouw. SP-Kamerlid Paulus Jansen wees de bewoners erop dat nieuwbouw vrijwel zeker betekent dat de huurprijzen fors hoger zullen worden. De corporatie zei in gesprek te willen blijven met de bewoners over sloopplannen, een terugkeerregeling en de toekomstige huurprijzen. Hierover moet binnen vier maanden een verslag verschijnen en de keuze wordt voorgelegd aan de bewoners.

Schaeffer: "Wij zullen Eigen Haard eraan houden dat zij binnen nu en vier maanden met een duidelijk plan komen waarin staat wat de gevolgen van de sloop zullen zijn voor de bewoners, of die een terugkeergarantie krijgen en wat er met hun huurprijs gaat gebeuren. Tegen die tijd zullen wij met een vervolgavond komen. Wij willen dat er voldoende betaalbare woningen in de buurt blijven en dat de huidige bewoners niet worden weggejaagd omdat er straks geen huurhuizen meer zijn of omdat die onbetaalbaar zijn geworden. Ook mogen de huizen waarvoor pas op de langere termijn plannen zijn niet worden verwaarloosd."

U bent hier