h

Maak kwijtschelding voor ondernemers uitvoerbaar

12 december 2012

Maak kwijtschelding voor ondernemers uitvoerbaar

De SP wil dat Amsterdam de vermogensgrens voor kwijtschelding van gemeentelijke belasting oprekt naar die van de bijstandsregeling, zodat ook ondernemers kwijtschelding kunnen krijgen. SP-fractievoorzitter Laurens Ivens: "Een armere ondernemer krijgt alleen kwijtschelding als zijn vermogen onder de 1600 euro is. Iets waar de ondernemer logischerwijs al snel boven zit en niet voor gestraft hoeft te worden."

Laurens Ivens)

De SP is al sinds 2006 bezig om het mogelijk te maken dat ook ondernemers kwijtschelding kunnen krijgen. Tot begin dit jaar maakte de wet dit onmogelijk. Nu de wet is aangepast, gaat Amsterdam vanaf 2013 de kwijtschelding voor ondernemers die verdienen op bijstandsniveau mogelijk maken. Ivens: "Lokale lasten drukken verhoudingsgewijs veel zwaarder op mensen met een laag besteedbaar inkomen dan op mensen met een hoog inkomen. Of ze in loondienst werken of zelfstandige zijn hoort hierbij niet uit te maken. Maar zolang de vermogensgrens niet aangepast wordt, zal de kwijtschelding voor ondernemers een wassen neus zijn. Zo zien we dat in Leiden geen enkele ondernemer kwijtschelding krijgt hierdoor. In Enschede wordt een hogere vermogensgrens gehanteerd van 5000 euro. Ik roep wethouder Hilhorst op dat in Amsterdam ook te doen."

De vermogensgrens voor kwijtschelding is vanuit het Rijk gesteld op 1600 euro, terwijl die grens voor het verkrijgen van een bijstandsuitkering op 5000 euro ligt. Voordat je kwijtschelding krijgt moet je dus eerst je spaarpot leeg maken. En vooral ondernemers kunnen die pot wel eens hard nodig hebben. Gemeenten mogen in principe niet op eigen houtje deze grenzen aanpassen, maar enkele gemeenten waaronder Enschede doen dit wel. Ivens: "Enschede heeft toen men zag dat de regeling voor kleine ondernemers anders niet zou werken deze opgerekt naar de vermogensgrens die geldt voor het verkrijgen van bijstand. Tot nu toe heeft het Rijk dit gedoogd. Wat Enschede kan, moet Amsterdam ook kunnen. Willen we in Amsterdam echt iets doen aan de armoede onder mensen met een laag inkomen, dan zal de gemeente de vermogensgrens voor kwijtschelding moeten oprekken."

U bent hier