h

Sneller ingrijpen bij dreigende huisuitzetting

7 december 2012

Sneller ingrijpen bij dreigende huisuitzetting

Dankzij een oproep van de SP gaat het stadsbestuur beter toezicht houden op de stijging van het aantal huisuitzettingen in Amsterdam. SP-raadslid Maureen van der Pligt: "Huisuitzettingen hangen meestal samen met ingewikkelde financiëe problemen en zorgen nadien voor heel veel extra ellende. Het is goed dat er nu extra moeite wordt gedaan om huisuitzettingen zo veel mogelijk te voorkomen."

Maureen van der Pligt)

In september trok de SP aan de bel omdat in sommige delen van de stad het aantal mensen dat hun huis uit werd gezet, schrikbarend was toegenomen. Na onderzoek bleek dat de stijging voor een groot deel lag aan achterstallige administratie van woningcorporatie Ymere waardoor huishoudens met financiëe problemen te lang onzichtbaar bleven. Verantwoordelijk wethouder Ossel gaf toe dat deze grove fout dankzij de alertheid van de SP onder zijn aandacht was gekomen en zegde toe in te grijpen zodat dit in de toekomst niet meer voor zal komen.

Van der Pligt is blij met deze toezegging: "Door de inzet en oplettendheid van de SP is er nu speciaal een ambtenaar belast om signalen van toename van huisuitzettingen nauwlettend te volgen. De wethouder krijgt hierover nu maandelijkse rapportages die ook met de raad gedeeld gaan worden. Op deze manier kan de schrikbarende stijging van het aantal huisuitzettingen een halt worden toegeroepen."

U bent hier