h

Spoeddebat over bestrijden armoede

24 december 2012

Spoeddebat over bestrijden armoede

De SP wil een spoeddebat met wethouder Ossel over de groeiende armoede in de stad. De wethouder geeft aan zich zorgen te maken over de toenemende drukte bij de voedselbank, maar kondigt nog geen maatregelen aan om hier iets tegen te doen. SP-gemeenteraadslid Maureen van der Pligt: "Aan een wethouder die zich alleen maar zorgen maakt, hebben deze mensen niets. En wachten op de voedselbanken is ook geen oplossing voor het probleem. In plaats van zich zorgen maken kan hij beter zijn beleid aanpassen om armoede te bestrijden."

Maureen van der Pligt)

In 2012 is de armoede in Amsterdam schrikbarend toegenomen. Het aantal huishoudens dat gebruik maakt van de voedselbank is met 30 procent gestegen. Er zijn 1500 Amsterdamse kinderen, waaronder 200 baby's, die opgroeien in gezinnen die de voedselbank bezoeken. Van der Pligt: "De wethouder is nu supporter van elf bedrijven die kerstpakketten voor de bezoekers van de voedselbank regelt. Dit terwijl hij zelf verantwoordelijk is geweest voor een aantal bezuinigingen die juist deze mensen treffen, zoals het verlagen van de scholierenvergoeding en de langdurigheidstoeslag. Een goede supporter doet echt zijn best om een goed resultaat te behalen. Dat wil ik van deze wethouder ook graag zien."

De SP krijgt de indruk dat het stadsbestuur te veel achterover leunt. Van der Pligt: "Het is natuurlijk goed als het bedrijfsleven bijspringt om de voedselbank te ondersteunen. Maar de gemeente heeft ook een verantwoordelijkheid. En die neemt ze niet door gesubsidieerd werk af te schaffen, te bezuinigen op chronisch zieken en gehandicapten en hulp bij huishouden. Er moet nu genvesteerd worden om structureel wat aan de armoede in Amsterdam te doen."

U bent hier