h

Stadsdeel moet sloop Aireystrook tegenhouden

5 december 2012

Stadsdeel moet sloop Aireystrook tegenhouden

De SP wil dat het stadsdeelbestuur sloop van de Aireystrook gaat proberen tegen te houden. Uit onderzoek van de bewonerscommissie en de SP blijkt dat bewoners van de Aireystrook niet willen dat hun huizen worden gesloopt. 64 procent van de ondervraagde bewoners wil dat de huidige woonblokken gerenoveerd worden. SP-fractievoorzitter in Nieuw-West Chris Schaeffer: "De corporatie Eigen Haard deed altijd voorkomen dat de bewoners sloop wilden. Dat is dus helemaal niet het geval. Bewoners houden van hun buurt en willen hier blijven wonen. Het stadsdeel moet met de corporatie om de tafel om de woonblokken van de sloophamer te redden."

Er wordt al lange tijd gepraat over sloopplannen voor de woonblokken die na de Tweede Wereldoorlog zijn gebouwd. De huizen zijn tijdens de wederopbouw neergezet met speciale bouwtechnieken zodat er zo snel mogelijk weer genoeg huizen konden worden gebouwd. Intussen zijn veel woningen verouderd, is er achterstallig onderhoud en wil de corporatie de woningen slopen. De SP is tegen sloopplannen. Schaeffer: "In de nieuwbouwplannen verdwijnen de meeste betaalbare woningen en komen er veel duurdere voor terug. De oude buurtbewoners kunnen dan niet meer terugkeren."

Het buurtonderzoek toont aan dat een meerderheid van de bewoners tegen sloop is en wil dat er gerenoveerd gaat worden. Schaeffer: "Eigen Haard had eerder wel onderzoek gedaan maar de vraagstelling van dat onderzoek was misleidend en er bestond nog geen bewonerscommissie. Die bestaat nu wel en wij hebben samen met hen dit onderzoek gedaan. Wij gaan het onderzoek in de deelraadvergadering van donderdag 6 december aanbieden aan het stadsdeelbestuur. We zullen hen oproepen, net zoals dat in Noord ging, met de corporatie om de tafel te gaan zitten zodat er nog iets tegen de sloopplannen gedaan kan worden."

U bent hier