h

Toespraak lijsttrekker ledenvergadering

15 december 2012

Toespraak lijsttrekker ledenvergadering

Toespraak Laurens Ivens lijsttrekker

Dank voor het vertrouwen dat jullie in mij uitgesproken hebben om weer de lijst te mogen aanvoeren. En wellicht nog belangrijker: gefeliciteerd met de afspraken die we gemaakt hebben richting de verkiezingen. Deze afspraken moeten ertoe leiden dat wij ons de komende tijd niet met interne processen bezig moeten houden, maar ons kunnen inzetten voor de Amsterdammers. We hebben duidelijke afspraken, en nu ook een boodschapper die dit mag gaan uitdragen. Dat is een heel voorrecht. Veel partijen zullen nu jaloers zijn, omdat ze nog druk bezig zijn om intern alles op orde te krijgen. Wij staan er goed, sterk en duidelijk voor. En dat is hard nodig ook. De strijd voor een sociaal Amsterdam is begonnen!

Dat die strijd voor een sociaal Amsterdam hard nodig is, is natuurlijk helemaal niet prettig. Maar puur kijkend naar de feiten spreekt het wel voor zich. Er zijn momenteel 34.600 werklozen in de stad, ook zijn er ongeveer 63.437 wachtenden voor een sociale huurwoning. Het openbaar vervoer is bijna het duurste van Nederland hier. Daarnaast verlaten jaarlijks zo'n duizend gezinnen noodgedwongen de stad omdat het voor hen onbetaalbaar is geworden. En een kwart van de kinderen groeit op in armoede en heeft daardoor beduidend minder ontwikkelkansen dan de overige kinderen. Kinderen die puur vanwege hun afkomst de rekening van de crisis gepresenteerd krijgen. Zo ziet een sociaal Amsterdam er niet uit!

En dit zijn alleen maar wat cijfers. Hierachter zitten de menselijke verhalen. Mensen weten zich geen raad meer en worden geheel buiten schuld het slachtoffer van de crisis. De politiek beschermt nog steeds de rijken en de veroorzakers van de crisis en laat de zwakkeren vallen: de mensen zonder woning, baan, vermogen of goede opleiding. Dat is niet de politiek waar wij ons bij neer gaan leggen. De mensen zijn bij ons welkom voor hulp. Daarom is het ook zo nuttig dat onze Hulpdienst op volle kracht vooruit gaat. Mensen zijn ook welkom bij ons voor hun beklag, en natuurlijk zijn ze welkom met hun stem en hun vertrouwen in ons. En bovenal zijn ze welkom om met ons de strijd te willen leveren. De strijd tegen het wegkijken en het egosme van het neoliberalisme. De strijd voor een echte samenleving waarin niet alleen de happy few mooi mogen leven, maar we de welvaart eerlijk delen. Een strijd waarin we als SP een spil zullen zijn: een mooie taak voor ons, maar vooral een dure plicht voor ons allen.

Ook in de lokale politiek is duidelijk dat er verkeerde keuzes gemaakt worden. Zeer selectief wordt de crisis benaderd. Een aantal Amsterdamse maatregelen: De dreigende terugloop van toerisme wordt opgevangen door massaal extra in te zetten op toerismepromotie. De banken die het moeilijk hebben en in nasleep de volledige Zuidas, leidt er toe dat er een groot Amsterdams investeringsprogramma is. De toename van het aantal zorgbehoevenden wordt gekoppeld aan een bezuiniging en leidt ertoe dat mensen beduidend minder hulp bij het huishouden krijgen. Ondertussen worden ook de kinderen in de armoede geconfronteerd met bezuinigingen, en daalt de scholierenvergoeding. Kennelijk wordt een verloren generatie geaccepteerd. Ondertussen worden de wachtenden op een sociale huurwoningen geconfronteerd met sloop en verkoop van de weinige woningen die er nog zijn.

De crisis wordt misbruikt om de beschaving uit te hollen. En daarom zijn er niet zomaar verkiezingen in 2014, maar zal er echt een richtingenstrijd moeten komen: Asociaal in de crisis blijven, of sociaal de crisis uit? Dit laatste perspectief zullen wij de mensen voor moeten houden in maart 2014 om op zoek te gaan naar een daverende verkiezingsoverwinning. Maar de verkiezingen zijn geen doel. Wij willen de stad veranderen. Dat zullen we zelf moeten doen, met zoveel mogelijk andere Amsterdammers. Maart 2014 is een tussenmoment in de strijd die wij vandaag beginnen. Wij ballen de vuist, slaan hem op tafel, stropen de mouwen op en beginnen nu de strijd voor een sociaal Amsterdam! In de huis-aan-huisfolder staat een uitleg die de hoop bij Amsterdammer kan laten groeien. Ondertussen loopt ons meldpunt Ymere storm van mensen die het wegkijken zat zijn. We vormen een comite voor de zorg. Ja: onze strijd is begonnen en zal doorgaan totdat we bereikt hebben wat we willen. De onverschilligheid, het egoisme en de zakkenvullers zullen moeten wijken voor een sociaal Amsterdam. Daar strijden we gezamenlijk voor. Dank dat ik jullie daarin mag voorgaan.

Op naar een sociaal Amsterdam!

U bent hier