h

Vergoed kosten medische keuring

24 december 2012

Vergoed kosten medische keuring

De SP wil dat de gemeente voortaan de kosten van de verplichte medische keuring vergoedt voor Amsterdamse minima die een Europese gehandicaptenparkeerkaart nodig hebben. SP-gemeenteraadslid Maureen van der Pligt: "De kosten van zo'n keuring kunnen oplopen tot 180 euro. Voor minima een enorme aderlating, zeker nu er in 2013 door het rijk en door de gemeente flink bezuinigd wordt op de tegemoetkomingen voor chronisch zieken en gehandicapten. De gemeente moet arme Amsterdammers met een beperking ondersteunen en deze kosten vergoeden."

Maureen van der Pligt)

In Amsterdam kunnen mensen die gehandicapt zijn, hun auto gratis parkeren op alle Amsterdamse openbare gehandicapten parkeerplaatsen. De vergunning daarvoor is gratis aan te vragen bij het digitale loket, maar dat kan alleen als je ook een Europese gehandicaptenparkeerkaart hebt. Laatstgenoemde kaart is niet gratis want er moet leges worden betaald en men moet medisch gekeurd worden. De medische keuring kost minimaal 35 euro en maximaal 180 euro. Van der Pligt: "Dat bedrag kunnen mensen met een laag inkomen op dit moment in Amsterdam niet vergoed krijgen. In de gemeente Den Haag doen ze dat wel. Daar begrijpen ze dat zo'n bedrag niet gemakkelijk kan worden opgehoest door mensen met een laag inkomen die toch al veel geld aan zorg kwijt zijn. Amsterdam moet het Haagse voorbeeld volgen."

In 2013 vervalt de rijksvergoeding voor chronisch zieken en gehandicapten. Tegelijkertijd wordt ook nog eens de gemeentelijke vergoeding voor deze groep gehalveerd. Een en ander betekent dat mensen die veel zorg nodig hebben vanaf 2013 veel meer zelf voor de kosten ervan zullen moeten opdraaien. Van der Pligt: "Voor mensen met een laag inkomen wordt het een hard gelag. De overheid wil dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen en zelfstandig kunnen zijn. Dan moet je als overheid wel de voorwaarden scheppen dat dit ook kan en waar mogelijk financiëe drempels wegnemen die mensen beletten hun huis uit te komen. Met ons voorstel om mensen met een beperking echt gratis te laten parkeren blijven ze mobiel."

U bent hier