h

Verzet in Van der Pekbuurt loont

12 december 2012

Verzet in Van der Pekbuurt loont

"Het is goed dat sloop voorlopig van de baan is, maar de strijd voor het behoud van de karakteristieke en betaalbare woningen in de Van der Pekbuurt is nog niet voorbij." Dat zegt SP-fractievoorzitter Daniël Peters in reactie op het akkoord dat het stadsdeelbestuur met stedelijk wethouder Ossel en corporatie Ymere deze week heeft gesloten over de aanpak van de buurt.

In het akkoord is onder meer vastgelegd dat in een groot deel van de huizen eindelijk licht onderhoud gepleegd gaat worden, volledig in overleg met de betreffende bewoners. Daarnaast gaat Ymere het leegstaande blok aan de Van der Pekstraat renoveren en wordt voorlopig niet gesloopt. Peters: "Maar wat mij vooral opvalt in het akkoord is de constructieve en positieve toon. Het stadsdeelbestuur schrijft in zijn brief dat Ymere het overleg met de bewoners van de Van der Pekbuurt zal hervatten en zich zal inspannen om een brede groep van bewoners bij de planvorming te betrekken. Dat is exact wat we de afgelopen jaren hebben gemist. Fijn dat die intentie er nu is."

Over de Van der Pekbuurt wordt al jaren gebakkeleid. In 2006 wisten bewoners samen met de SP het bestuur van Amsterdam-Noord ervan te overtuigen dat sloop voor de buurt geen optie is en dat de huizen onderhouden moesten worden. Maar zes jaar later is er in de buurt nog steeds nauwelijks onderhoud gepleegd. Mede daarom probeerde de deelraad, onder leiding van de coalitie van SP, PvdA en GroenLinks, eerder dit jaar de macht te grijpen over het proces in de buurt. Peters: "Druk van de raad, het stadsdeelbestuur, erfgoedorganisaties en natuurlijk de huurders heeft in ieder geval geleid tot een voorlopig einde aan de starre houding van Ymere. Hopelijk houdt de corporatie dit vol en kunnen we eindelijk in goed overleg naar een mooie, betaalbare buurt."

U bent hier