h

Wees eerlijk over geluidsoverlast Club Panama

21 december 2012

Wees eerlijk over geluidsoverlast Club Panama

De SP wil dat het stadsdeelbestuur in Oost eerlijk is over de geluidsoverlast van Club Panama. Onlangs bleek dat stadsdeelbestuurder Jeroen van Spijk (D66) de deelraad eenzijdig heeft genformeerd over de geluidsonderzoeken voor de vergunning van Club Panama. SP-deelraadslid Gerard van de Molen: "Dat deze portefeuillehouder van feesten en partijen zich minder interesseert voor het welbevinden van zijn bewoners is duidelijk, maar dat hij zover zou gaan willens en wetens een voor hem negatief rapport achter te houden schokt ons bijzonder."

In het verleden heeft onderzoeksbureau LBP heeft onderzoek naar de geluidsnormen bij Club Panama gedaan gedaan. Voor een aanvullend onderzoek naar basdreunen was er voor een ander bureau gekozen, het 'geluidsburo'. De SP-fractie vroeg zich af waarom er voor een ander bureau gekozen was terwijl het om een aanvulling van hetzelfde onderzoek ging. Het eerste bureau weet immers wat de obstakels en bijzondere situaties zijn. Op vragen van de SP antwoordde het stadsdeel dat het ging om hetzelfde bedrijf maar dat had zijn naam veranderd. Nu is gebleken dat het 'geluidsburo' dat het onderzoek naar de basdreun heeft gedaan niets te maken heeft met LBP. Sterker, LBP, het bureau dat het onderzoek naar de geluidsnormen heeft gedaan bestaat nog steeds en heeft later in opdracht van de bewoners een eigen onderzoek naar de basdreun gedaan. Dit rapport is vernietigend voor het stadsdeel.

Het stadsdeel blijkt al in het bezit te zijn van dat onderzoek maar heeft de resultaten uit dit onderzoek bewust voor de raad achter gehouden. Van de Molen: "De meeste raadsleden hebben geen idee wat die decibellen en isolatienormen betekenen. Ze moeten kunnen vertrouwen op de informatie van het stadsdeel. Wanneer de raad alleen de positieve helft van de info krijgt, kan zij haar werk niet doen. De bewoners rond Panama hebben de gang naar de rechter al drie keer eerder gemaakt en alle keren met succes. Je zou verwachten dat stadsdeel Oost iets leert van dit kostbare procederen maar helaas is dat niet het geval". De SP eist opheldering van het stadsdeelbestuur.

U bent hier