h

Betrek buurtbewoners met Amsterdamse wijkaanpak

4 januari 2013

Betrek buurtbewoners met Amsterdamse wijkaanpak

De SP wil dat de inwoners van Amsterdam mee kunnen praten over hun buurt in wijkteams . Die wijkteams moeten echt ergens over gaan, een goede ondersteuning krijgen en een jaarlijks budget om de buurten van de stad te verbeteren. De SP heeft daarvoor een voorstel ingediend in de gemeenteraad. Fractievoorzitter Laurens Ivens: "Mensen weten vaak zelf wat hun buurt het meest nodig heeft en de gemeente moet de bewoners daarin ondersteunen. Daar profiteren zowel de bewoners als de gemeente van."

Over ruim een jaar gaat het stadsdeelstelsel flink op de schop. De huidige deelraden krijgen minder bevoegdheden en worden in omvang meer dan gehalveerd. De SP ziet hierin een kans om mensen echt bij de leefbaarheid van hun buurt te betrekken door wijkteams op te richten. Deze wijkteams bespreken wat er in de wijk speelt, of er problemen zijn en wat daaraan moet worden gedaan. Zij moeten dan ook zelf budget hebben om deze problemen te kunnen aanpakken. Ivens: "Nu het stadsdeelstelsel gaat veranderen willen wij dat echt werk wordt gemaakt van bewonersparticipatie. Dat de stadsdelen worden afgeslankt mag er namelijk niet toe leiden dat de afstand tussen de stad en de inwoners groter wordt."

De SP pleit al lange tijd voor serieuze inspraak voor bewoners. Ivens: "De buurten krijgen zo wat ze het meeste nodig hebben en goede begeleiding vanuit de gemeente helpt bij de uitvoering. Tegelijkertijd heeft de gemeente een heleboel extra ogen en oren die meepraten over de leefbaarheid van de stad. In de stad Deventer hebben ze hele goede ervaringen met wijkteams die ondersteuning en een budget hebben. De mensen kunnen daar echt meebeslissen over wat er in hun buurt gebeurt, waar bijvoorbeeld het trapveldje of speeltuintje moet komen of welke buurt extra aandacht nodig heeft als het gaat om overlast. Wij willen dat Amsterdam een voorbeeld aan neemt aan deze aanpak."

U bent hier