h

Bewoners Louweshoek eisen zorgvuldige asbestsanering en onderhoud

26 januari 2013

Bewoners Louweshoek eisen zorgvuldige asbestsanering en onderhoud

Ongeveer 40 bewoners van het complex Louweshoek in Nieuw-West eisten donderdag bij het hoofdkantoor van Woonzorg Nederland dat hun huizen zorgvuldig gesaneerd worden en het achterstallig onderhoud wordt aangepakt. De verhuurder heeft in een gesprek met alle aanwezigen, waaronder de SP, toegezegd op 1 februari met een stappenplan te komen voor zowel de aanpak van asbest als het achterstallig onderhoud.

Veel bewoners van de Louweshoek zijn het vertrouwen in de verhuurder kwijt. De bewoners vinden dat ze weinig informatie krijgen over de toekomstige asbestsanering en zijn niet tevreden over het onderhoud van het complex. Omdat de bewoners weinig respons kregen de afgelopen maanden en tussen de bewonerscommissie en Woonzorg Nederland alleen nog via juridische wegen contact was, besloten de bewoners zelf aan te kloppen bij de verhuurder. De bewoners verschenen met spandoeken, asbestpakken, en een lijst van eisen voor de ingang van het hoofdkantoor.

Tijdens het gesprek tussen Woonzorg Nederland en alle aanwezigen werd nog eens duidelijk dat de bewoners zich grote zorgen maken. De bewoners hadden veel vragen over de veiligheid en de toekomstige leefbaarheid van het complex. De bewoners wilden graag weten wanneer de werkzaamheden gaan plaats vinden, op welke manier gesaneerd wordt en waarom ze niet eerder bij de plannen zijn betrokken. Een van de vaders in zaal riep wanhopig: "Hoe moet ik later aan mijn kind (nu nog kleuter) uitleggen dat ik niet genoeg gedaan heb om hem tegen asbestziekte te beschermen?"

In eerste instantie was het voorstel van Woonzorg Nederland om de sanering te laten plaat vinden op basis van individuele oplossingen en hier later met de bewoners op terug te komen. Op aandringen van de bewoners is uiteindelijk besloten om met een collectief plan te komen voor het gehele complex. De bewoners willen dan ook duidelijkheid op korte termijn. SP-fractievoorzitter in Nieuw-West Chris Schaeffer "De SP steunt de bewoners. Er moet nu dringend iets gebeuren. De veiligheid van de bewoners moet voorop staan, niet de kosten van de sanering. Asbestdeskundigen moeten worden geraadpleegd en de bewoners moeten voortaan goed geïnformeerd worden over de plannen."

De bewoners hebben ook wensen kenbaar gemaakt over de aanpak van achterstallig onderhoud. De bewoners klagen over lekkage, losse gevelplaten, ziekmakende schimmels, houtrot en onbegaanbare bergingen. De bewoners willen een effectieve aanpak van achterstallig onderhoud en in de tussentijd een huurverlaging omdat verhuurdersverplichtingen niet zijn nagekomen. Een huurder vraagt aan Woonzorg: "Waar is al dat onderhoudsgeld gebleven?! Wij hebben toch al die jaren de huur betaald!"

Woonzorg Nederland komt volgende week vrijdag met een stappenplan voor de asbestsanering en mogelijk met een aanbod ter compensatie van achterstallig onderhoud. Wordt vervolgd dus!

U bent hier