h

Brief aan Ymere 'Niet bezuinigen op onderhoud'

3 januari 2013

Brief aan Ymere 'Niet bezuinigen op onderhoud'

Ymere, t.a.v. A. Bakker
Postbus 2412
1000 CK Amsterdam

Amsterdam, 02 januari 2013

Geachte heer Bakker,

Op 23 november is de SP-fractie in Amsterdam gestart met een meldpunt over uw woningcorporatie. Wij zijn dit gestart omdat wij in verschillende buurten geconfronteerd werden met negatieve ervaringen van bewoners met Ymere. Zo hoorden we veel klachten over gebrek aan inspraak van bewoners op sloop of renovatieplannen. Om een goed beeld te krijgen van de ervaringen van bewoners met Ymere hebben we dus dit meldpunt in leven geroepen. Met deze brief willen we u informeren over de meldingen die we nu al hebben ontvangen en willen naar aanleiding daarvan u alvast een aanbeveling doen.

In een maand tijd hebben 193 personen een melding gedaan. Deze meldingen behelzen 18 complimenten en 520 klachten. De inhoud van de klachten loopt natuurlijk flink uiteen maar er zijn een paar zaken die toch zeker opvallen. Zo zijn er 66 melders die laten weten dat hun klachten (reparatieverzoeken e.d.) niet of pas na lange tijd worden verholpen. Desgevraagd geeft 80,1% aan dat Ymere slecht reageert op klachten. Daarnaast geven nog een 36 personen aan dat het onderhoud te wensen over laat.

Door het meldpunt is bij ons het beeld ontstaan dat Ymere niet in staat is om adequaat en tijdig te handelen als huurders om onderhoud of reparatie verzoeken. Nu hebben wij natuurlijk ook meegekregen dat het nieuwe kabinet de woningcorporaties een flinke bezuinigingsopdracht heeft gegeven van 2 miljard. Na een onderzoek van de NOS bleek dat woningcorporaties aangeven een groot deel van deze bezuiniging te willen realiseren door onderhoud en renovatie te beperken.

Wij hopen dat Ymere niet overweegt te bezuinigen op onderhoud en willen u hierbij oproepen om dit niet te doen. Ons meldpunt laat zien dat veel van uw huurders nu al ontevreden zijn over het onderhoudsniveau en uw inzet op dit gebied. Als u nog minder investeert in het regulier onderhoud van uw bezit zijn wij bang dat de klachten alleen maar zullen toenemen. Ook zijn wij bang voor de gezondheid en veiligheid van huurders.

Wij zullen ons meldpunt op onze website laten staan en als het nodig is u over de meldingen informeren.

Met vriendelijke groet,
Laurens Ivens (fractievoorzitter)

U bent hier