h

Voorkom ontslag thuiszorgmedewerkers Cordaan Zuidoost

15 januari 2013

Voorkom ontslag thuiszorgmedewerkers Cordaan Zuidoost

De SP wil dat de gemeente in de bres springt voor de medewerkers van Cordaan Thuiszorg Amsterdam Zuidoost die per 1 februari vervangen worden door goedkopere flexwerkers. SP-raadslid Maureen van der Pligt: "De gemeente zegde deze voormalig medewerkers van Amsterdam Thuiszorg toe dat ze mochten blijven werken. Nu lijkt de houdbaarheidsdatum van deze afspraak wel heel kort te zijn. Dit ontslag moet voorkomen worden: trouwe en ervaren medewerkers ontsla je niet."

Amsterdam Thuiszorg is in 2010, na een faillissement, overgenomen door Cordaan Thuiszorg. Bij de overname is door toenmalig wethouder Marijke Vos aan de gemeenteraad de garantie gegeven dat de situatie voor de clinten gelijk zou blijven. Zij zouden hun eigen hulpen houden, want de thuiszorgmedewerkers van Amsterdam Thuiszorg zouden gewoon worden overgenomen door Cordaan. Van der Pligt: "Cordaan had de overgenomen medewerkers van Amsterdam Thuiszorg toen een vast contract moeten geven, in plaats van drie jaarcontracten. Wij vragen zorgwethouder Van der Burg om Cordaan aan de belofte te herinneren."

Cordaan wil de drie jaar geleden overgenomen medewerkers van Amsterdam Thuiszorg ontslaan, omdat ze te duur zijn. Cordaan heeft aangegeven liever met flexwerkers en met 0-urencontracten te werken, dat is goedkoper. Van der Pligt: "Er is dus geen sprake van dat er te weinig werk is. Maar Cordaan wil bezuinigen en dat over de ruggen van de medewerkers en de clinten, want die laatsten verliezen hun vaste, vertrouwde hulp. Dat kan de gemeente niet toestaan."

U bent hier