h

Zorg voor echte oplossing vochtproblemen Nieuwe Houttuinen (update)

25 januari 2013

Zorg voor echte oplossing vochtproblemen Nieuwe Houttuinen (update)

De SP wil dat woningcorporatie Ymere werk maakt van de problemen in de woningen in Casablanca in de Nieuwe Houttuinen. De SP ondersteunt met een posteractie de roep van de bewoners om aanpak van de problemen met vocht, schimmel en ongedierte. Fractievoorzitter in Centrum Nelly Duijndam: "Met de huidige problemen zijn de woningen ongezond. Wij roepen Ymere op om nu niet meer te komen met lapmiddelen maar serieus werk te maken van de problemen."

Terwijl aan de overkant van de straat, de Casarossa, de huizen feestelijk zijn opgeleverd na een grondige renovatie, zitten de bewoners in de Casablanca met veel overlast in hun woningen. Een groot deel van deze woningen is een aantal jaar geleden gerenoveerd, maar de problemen blijven terugkomen. De bewoners worden geplaagd door vocht, schimmel en zelfs ongedierte. Ondanks veel klachten van bewoners heeft Ymere tot op heden niet voor een structurele oplossing gezorgd voor de vocht en schimmelproblemen. AT5 maakte een reportage over de problemen.

De SP wil dat er een einde aan de problemen komt. Duijndam: "Het is de taak van Ymere om goede woningen te verhuren. In deze woningen worden mensen ziek, dat is ontoelaatbaar. Wij hopen dat de posteractie duidelijk maakt dat er iets gedaan moet worden."

Update: Ymere gaat problemen aanpakken
Naar aanleiding van de klachten van bewoners en de posteractie van de SP heeft corporatie Ymere een bezoek gebracht aan de huizen met vochtoverlast. Daarop kondigde de corporatie aan dat de vocht- en schimmelproblemen met spoed worden aangepakt. Zo gauw de vorst uit de grond is wordt er begonnen met de werkzaamheden. Er komt ook vervangende woonruimte voor degenen die door het vocht en schimmel niet meer in het eigen huis kunnen wonen. Duijndam: “Goed dat Ymere deze problemen aanpakt. De situatie was ongezond en kon niet lang voortduren. Hopelijk kunnen de bewoners nu snel weer in een fatsoenlijk en schimmelvrij huis wonen.”

U bent hier