h

Asbest Louweshoek bedreiging voor mens en milieu

9 februari 2013

Asbest Louweshoek bedreiging voor mens en milieu

De asbest in de gevels van de woningen in het complex Louweshoek in Nieuw-West is een bedreiging voor mens en milieu. Dat stelt asbestonderzoeker Ton Witteman die een bezoek bracht aan het wooncomplex en diverse onderzoeksrapporten over de situatie vergeleek.

Naar aanleiding van het bezoek concludeerde Witteman dat de staat van de woningen slecht is. Asbesthoudende gevelplaten zijn verweerd en op sommige plekken beschadigd en een aantal van de bevestigingsbouten zijn doorgeroest. Delen van de platen zijn in het gras terechtgekomen waar ze een enorme bron van besmetting vormen. Door grasmaaiers worden veel vezels de lucht in verspreid die ingeademd kunnen worden. Ook via schoeisel komen bewoners in aanraking met de asbest.

Daarnaast is er stevige kritiek op de onderzoeken en rapporten die reeds gedaan zijn. Een eerdere asbestinventarisatie liet na de buitenruimtes, balkons en daken te controleren en de luchtmetingen voldeden niet aan de eisen van asbestinventarisatie. De contra-expertise van TNO is onvolledig en in de woorden van Witteman "voorbarig en vooringenomen en TNO onwaardig".

De SP vindt de conclusies van asbestonderzoeker Witteman schrikbarend. SP-fractievoorzitter in Nieuw-West Chris Schaeffer: "Er moet nu met spoed worden iets worden gedaan want de gezondheid van de bewoners is in het geding. De verweerde en beschadigde asbesthoudende gevelplaten moeten zo snel mogelijk vervangen worden. Daarnaast is het belangrijk dat er een volledige en correct uitgevoerde asbestinventarisatie komt zodat de bronnen van asbestgevaar in beeld komen. De corporatie en het stadsdeel zijn tot nu toe veel te traag. Er is haast geboden om ervoor te zorgen dat de gezondheid van de bewoners niet verder in gevaar komt." De SP zal komende week ook opheldering vragen bij het stadsbestuur.

U bent hier