h

Kamervragen over zorgvergoeding Slotervaartziekenhuis

6 februari 2013

Kamervragen over zorgvergoeding Slotervaartziekenhuis

De Tweede Kamerfractie van de SP heeft de minister Schippers opheldering gevraagd over de ruzie tussen zorgverzekeraars en het Slotervaartziekenhuis. Door een conflict tussen Achmea (o.a. Agis en Zilveren Kruis) en het ziekenhuis komt voor veel mensen de zorgvergoeding op de tocht komt te staan. De SP vindt dit een onwenselijke situatie en is van mening dat de zorgverzekering niet moet bepalen in welk ziekenhuis mensen terecht kunnen.

Het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam en zorgverzekeraar Achmea hebben voor 2013 geen zorginkoopcontract afgesloten, omdat het bedrag dat Achmea voor de zorg bood volgens het ziekenhuis te laag was. Patinten die nu al onder behandeling zijn en spoedeisende gevallen worden wellicht ontzien. Maar nieuwe patinten zullen een deel van de kosten, oplopend tot 30 procent, zelf moeten betalen en kunnen dat vervolgens niet declareren.

Volgens de SP is dit een slechte ontwikkeling. Mensen moeten gewoon naar het ziekenhuis in de buurt kunnen zonder dat het uitmaakt bij welke zorgverzekeraar ze zijn aangesloten. Via Kamervragen heeft de SP-fractie de verantwoordelijk minister om opheldering gevraagd.

U bent hier