h

Opinie: Zorgmedewerkers verdienen steun

9 februari 2013

Opinie: Zorgmedewerkers verdienen steun

Als voormalig directeur van een zorginstelling van Osira heeft onze VVD-wethouder Van der Burg natuurlijk meermaals op zijn tong moeten bijten toen alle misstanden bij de zorginstellingen in Amsterdam naar buiten kwamen. Hij kon niet langer ontkennen dat er van alles mis was, maar partij kiezen voor het personeel dat deed hij niet en naar het zich nu laat aanzien kiest hij voor zijn oude vriendjes in de Raden van Bestuur van de grote zorgaanbieders. Hij keurt de acties van het afgelopen weekeinde bij het Sarphatihuis af.

Ik was als gemeenteraadslid toevallig bij een bijeenkomst van zorgmedewerkers in het vakbondsmuseum toen het bericht van de bezetting ons daar bereikte. Ik ben meegegaan naar het Sarphatihuis en heb de hele bezetting meegemaakt die zaterdag. Alles verliep keurig en rustig zonder overlast voor de bewoners. Alleen het management mocht er niet in. De politie heeft tot tweemaal toe een inspectie verricht binnen of alles rustig, veilig en ordelijk verliep. Die waren dik tevreden en wensten de medewerkers veel succes. Ook kwamen vele bewoners en familieleden hun steun betuigen. Wat mij het meest is bijgebleven van die zaterdag is het verhaal van een stagiaire die na 2 jaar te hebben gewerkt in een verpleeghuis van Amsta haar opleiding niet kan vervolgen en afmaken omdat er geen begeleiding is voor haar op de werkplek. Let wel: ze wordt ingezet als volleerde werknemer zonder betaling, maar begeleiding ho maar. Een jong iemand die met hart en ziel voor de zorg kiest en die we moeten koesteren wordt nu in de kou gezet, niet alleen door de directie van Amsta maar ook door onze wethouder Zorg. En dan mag het personeel van Amsta niet gewoon vragen waar het recht op heeft: een antwoord op waar de extra miljoenen voor handen aan het bed zijn gebleven?

Een schande en de medewerkers van Amsta verdienen ons respect en onze steun in de strijd voor goede zorg!

Maureen van der Pligt, SP-gemeenteraadslid

Dit opinie-artikel verscheen op zaterdag 9 februari in Het Parool.

U bent hier