h

Pak misstanden rondom tijdelijke verhuur aan

26 februari 2013

Pak misstanden rondom tijdelijke verhuur aan

De SP wil dat het stadsdeel de misstanden rondom tijdelijke verhuur in Oost aanpakt. Er moet minder kwistig om worden gegaan met de tijdelijke huurcontracten die huurders veel van hun rechten ontnemen. Daarnaast moeten woningen weer terug in de normale verhuur als bouwplannen te lang op zich laten wachten. Tiers Bakker, SP-deelraadslid in Oost: "Het gebeurt nu veel te vaak dat huizen die normaal verhuurd kunnen worden, bewoond worden door mensen zonder huurrechten. Dat doet afbreuk aan de leefbaarheid van de buurt en brengt veel bewoners in een onzekere situatie. Wij willen dat het stadsdeel deze misstanden aanpakt."

Wanneer een woningcorporatie plannen heeft voor de renovatie of sloop van een huis, kan de corporatie tijdelijk mensen in dat huis laten wonen, tot het moment dat de bouwplannen beginnen. Op die manier wordt voorkomen dat de panden onnodig leegstaan. Het gebeurt echter vaak dat de tijdelijke verhuur jarenlang aanhoudt. In al die tijd wordt er geen onderhoud meer uitgevoerd en zitten de bewoners in een onzekere situatie. Uit onderzoek van het wijksteunpunt wonen bleek dat in Oost zo’n 460 woningen langer dan 7 jaar met tijdelijke contracten zijn verhuurd. Dat is meer dan twee keer zoveel als gemiddeld in andere stadsdelen.

De SP vindt dit aantal veel te hoog. Bakker: "Het gaat hier om corporatiewoningen waar een wachtlijst voor is van 12 jaar Daarnaast worden bewoners van antrikraakpanden behandeld als wegwerphuurders. Wij willen daarom dat er een einde komt aan de makkelijke manier waarop men met tijdelijke verhuur omgaat. Tijdelijke verhuur moet ook echt tijdelijk zijn, en anders moeten er gewoon normale huurcontracten worden gebruikt met fatsoenlijke huurrechten." De SP heeft een debat in de deelraad aangevraagd over deze kwestie.

U bent hier