h

SP op bezoek in de Vinkenstraat: omkijken naar elkaar

8 februari 2013

SP op bezoek in de Vinkenstraat: omkijken naar elkaar

Naar aanleiding van een bezoek dat de SP onlangs bracht aan de Vinkenstraat, gaat het buurthuis kijken of er een telefooncirkel kan worden opgezet. Uit gesprekken die de SP voerde met bewoners, kwam naar voren dat veel bewoners het op prijs zouden stellen als men wat vaker naar elkaar zou omkijken. Een aantal bewoners opperde het idee om een telefooncirkel te beginnen, zodat buurtbewoners die niet meer vaak de deur uit kunnen, op de hoogte zijn van elkaars welbevinden. De SP gaf dit idee door aan het wijkcentrum dat op haar beurt hiermee aan de slag zal gaan.

Doordat er de dag voorafgaand aan het buurten flyers verspreid waren, werden de SP’ers verwacht. Veel bewoners waren verheugd dat de SP kwam buurten en stonden de bezoekende SP’ers te woord. De meeste buurtbewoners waren te spreken over de goede sociale samenhang in de straat, waarin de ouderen een voorname rol spelen, maar zouden graag zien dat men wat meer naar elkaar omkijkt. Daar kan de telefooncirkel aan meehelpen.

Een aantal buurtbewoners gaf ook aan de lokale bibliotheekvoorzieningen te missen. Het is voor veel mensen te ingewikkeld om met het huidige openbaar vervoer naar de OBA te gaan. Bij de dichtstbijzijnde bibliotheek in de Spaarndammerbuurt kan men niet meer terecht omdat dit een een kinderbieb is geworden. Tijdens de begrotingsbehandelingen is het voorstel van de SP en PvdA aangenomen om kleinschalige bibliotheekvoorzieningen te creren in verschillende buurten. De SP zal in de raad op aandringen dat dit versneld zal gebeuren.

U bent hier