h

Spreid festivals over het stadsdeel

6 februari 2013

Spreid festivals over het stadsdeel

De SP wil dat festivals en evenementen beter over het stadsdeel verspreid worden. Op die manier moet er meer duidelijkheid komen voor omwonenden van evenementenlocaties en worden de lusten en de lasten van festivals beter verdeeld. SP-deelraadslid in Oost Tiers Bakker: "Stedelijk is dit al de normale gang van zaken, op die manier wordt bijvoorbeeld het Museumplein ontzien. Wij willen dat dit ook in Oost gaat gebeuren, zodat de omwonenden van het Oosterpark niet telkens met veel overlast en een afgesloten park worden geconfronteerd."

Aanleiding voor de oproep van de SP is de voortslepende discussie over evenementen in het Oosterpark. Ondanks dat eerder was afgesproken dat het park n keer per jaar mocht worden afgesloten voor een evenement, werd dit dinsdagavond weer veranderd en mogen nu het Appelsapfestial en het Rootsfestival het park afsluiten en entree vragen.

Bakker is over de gang van zaken niet te spreken: "Veel mensen in de buurt genieten in de mooie maanden van het jaar van de buitenlucht in het Oosterpark. Nu mag het park plotseling weer twee keer worden afgesloten en de buurtbewoners hebben het nakijken. Zij weten ondertussen niet meer waar ze aan toe zijn. Wij zijn voor festivals en evenementen maar deze moeten worden verspreid over het stadsdeel en geliefde en drukbezochte buitenplekken moeten niet worden afgesloten voor bezoekers. Op die manier blijven de parken van de stad open en toegankelijk voor iedereen."

U bent hier