h

Stadsdeel doet greep in collectebus

5 februari 2013

Stadsdeel doet greep in collectebus

De SP wil dat donaties aan goede doelen terecht komen op de plekken waarvoor ze bedoeld zijn. Het is nu al twee keer voorgekomen dat stadsdeel Nieuw-West geld probeert te verdienen op donaties aan goede doelen, tot onvrede van de SP. Fractievoorzitter in Nieuw-West Chris Schaeffer: "Als mensen oliebollen kopen voor het Reumafonds of tweedehands kleding doneren in een kledingcontainer, dan doen zij dat om hulp te geven aan mensen die dat nodig hebben. Het is schandalig dat het stadsdeel geld probeert te verdienen op die donaties. Wij willen dat het stadsdeel daar mee stopt."

Via het Reumafonds en de kledingcontainers probeert het stadsdeel haar inkomsten op te schroeven. Traditioneel staan er tegen het einde van het jaar oliebollenverkopers op het Belgiëplein en Plein 40-45 die hun standplaats huren via het Reumafonds. Doordat het stadsdeel ineens een ander soort vergunning gebruikt voor deze twee plekken, gaat het geld dat de oliebollenverkopers eerst afdroegen aan het Reumafonds, nu rechtstreeks naar het stadsdeel. De kledingcontainers in het stadsdeel werden de afgelopen 16 jaar geplaatst door Humana. Terwijl dat vroeger gratis mocht, ging het stadsdeel in de loop der jaren huur vragen voor de containterplekken. De afgelopen twee a drie jaar worden de plekken zelfs verhuurd via een aanbesteding. Organisaties moeten dan tegen elkaar opbieden voor de plekken waar kledingcontainers mogen staan.

De SP vindt de manier waarop het stadsdeel probeert geld te verdienen over de rug van chronisch zieken en armen in de derde wereld misleidend en onethisch. Schaeffer: "Wanneer mensen een donatie doen aan het goede doel, doen zij dat met de bedoeling hulpbehoevende mensen te helpen, en niet om de stadsdeelkas te spekken. Door de manier waarop het stadsdeel met de goede doelen omgaat, komt er minder geld terecht bij de mensen voor wie de donaties bedoeld zijn. Het stadsdeel moet hiermee stoppen en donaties aan het goede doel moeten ook daadwerkelijk terechtkomen bij het goede doel."

U bent hier