h

Bebouw braakliggend terrein

1 maart 2013

Bebouw braakliggend terrein

Woningcorporaties Rochdale en Stadgenoot stellen de grond in de houthavens ter beschikken aan andere partijen om dit braakliggende terrein te bebouwen. Tot nu toe hielden de corporaties nog steeds vast aan hun zogenoemde 'grondposities' waardoor de grond braak bleven liggen. De SP verzet zich al lange tijd tegen het op papier bezet houden van braakliggende terreinen en is verheugd dat beide corporaties deze stap nu zetten. SP-raadslid Remine Alberts: "Het is spijtig dat de bouw van nieuwe huizen door Rochdale en Stadgenoot niet doorgaat, maar het is goed dat zij de grond nu teruggeven aan de gemeente. Zo kan er nu gezocht worden naar een nieuwe bouwer in plaats van dat de grond onnodig lang blijft braak liggen."

De SP zette zich in het verleden al vaker in voor het benutten van braakliggende terreinen. Vaak wordt dat tegengewerkt door de 'grondposities' die corporaties hebben op die terreinen. Zij hebben dat recht om te bouwen verkregen van de gemeente en zolang zij dat recht hebben mag er door niemand anders worden gebouwd. Door de crisis zijn veel corporaties niet langer in staat om hun bouwplannen te verwezenlijken, waardoor de daarvoor bestemde terreinen onbenut blijven. Al eerder heeft de SP gepleit voor bouwplicht: binnen twee jaar moet er met de bouw gestart worden, anders gaat de grond terug naar de gemeente. De gemeente kon alleen niet aan die grondposities komen. Die moesten vrijwillig worden opgegeven.

Met de stap van Rochdale en Stadgenoot wordt er gehoor gegeven aan de wens van de SP te voorkomen dat grond in Amsterdam onnodig lang ongebruikt blijft. Alberts: "Wij hebben begrepen dat er al een andere projectontwikkelaar klaar staat om in de Houthavens te gaan bouwen. Hopelijk kan deze nu zonder al te veel vertraging aan de slag want het is broodnodig dat er meer woningen komen in Amsterdam."

U bent hier