h

Dreigend faillissement NV Stadsgoed

11 maart 2013

Dreigend faillissement NV Stadsgoed

Juli vorig jaar werd bekend dat het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) een negatief advies heeft gegeven over de aankoop van panden in het Wallengebied door NV Stadsgoed. De SP heeft hier toen schriftelijke vragen over gesteld waarop het College antwoordde dat NV Stadsgoed een gezond bedrijf is. Afgelopen zaterdag lazen wij in het Parool dat NV Stadsgoed bijna failliet is.

1. Klopt het bericht van het Parool dat NV Stadsgoed bijna failliet is? Zo nee, kunt u aangeven waarom de deskundigen die het Parool aanhaalt ongelijk hebben?
2. Als het bericht (deels) wel klopt, hoe kan het dat de waarde van de panden de schuld niet dekt? Is dit de schuld van de 'markt' of zegt dit ook iets over de deals die er zijn gesloten met de verkopende partijen?
3. Als er nog onduidelijkheid is over de financiëe situatie van NV Stadsgoed en de rekenmethodes die gebruikt worden om dit te beoordelen, gaat u dan grondig uitzoeken hoe het zit?
4. Wat betekent een eventueel faillissement voor de stad, zowel financieel als voor de voortgang van Project 1012?
5. Wat kan een eventueel faillissement betekenen voor Stadgenoot?
6. In juli 2012 gaf u aan dat NV Stadsgoed een gezond bedrijf is. Waarop heeft u dat toen gebaseerd?
7. Ook Ymere en De Key hebben in het kader van Project 1012 genvesteerd in het Wallengebied. Weet u of deze investeringen ook negatieve gevolgen hebben voor deze woningcorporaties?

Laurens Ivens

U bent hier