h

Fietsroute Beethovenstraat blijft veilig

14 maart 2013

Fietsroute Beethovenstraat blijft veilig

De bouw van twee kantoren aan de Zuidas zal geen gevaarlijke fietssituatie op de Beethovenstraat opleveren. Het voorstel van Partij voor de Dieren, SP, Red Amsterdam en PvdA om de veilige fietsroute bij het Beatrixpark te behouden is unaniem in de gemeenteraad aangenomen.

Door de bouw van de kantoren AkzoNobel en Stibbe zou het nu bestaande, zeer drukke fietspad moeten verdwijnen. Dit pad leidt langs het nieuwe Sint Nicolaaslyceum, onder de Beethovenstraat door richting de Zuidas. De fietsers zouden moeten gaan rijden via de Prinses Irenestraat en dan het zeer gevaarlijke kruispunt bij de Beethovenstraat moeten oversteken. Deze situatie is nu voorkomen.

Het voorstel kwam tot stand na uitvoerig overleg met de bewoners van de Beatrixbuurt en Prinses Irenebuurt.

U bent hier