h

Geef bewoners Marnixblokken inspraak bij renovatie

16 maart 2013

Geef bewoners Marnixblokken inspraak bij renovatie

De SP wil dat het stadsdeelbestuur haar best doet om bewoners van de Marnixblokken en Ymere om de tafel te krijgen zodat bewoners hun recht op inspraak kunnen uitoefenen. SP-fractievoorzitter in Centrum Nelly Duijndam: "Bewoners vinden dat hun inbreng genegeerd wordt door Ymere maar de gemeente en het stadsdeelbestuur willen niet ingrijpen en schuiven de verantwoordelijkheid telkens van zich af. Wij willen dat de goedkeuring voor de renovatieplannen wordt ingetrokken zodat de bewoners en Ymere weer om de tafel kunnen gaan zitten. Grootscheepse renovatie van je woning is enorm ingrijpend in je levenssfeer en participatie moet daarom zeer zorgvuldig gebeuren."

Bij renovaties van panden hebben bewoners het recht om mee te praten over de renovatieplannen. Hier zijn stedelijk en landelijk afspraken over gemaakt. Bij de bewoners van de Marnixblokken aan de Marnixstraat is dit niet gebeurd. De Marnixblokbewoners willen terug kunnen keren in hun eigen woningen en willen dat 30 % van de gerenoveerde woningen volgens stedelijke afspraken sociaal verhuurd gaat worden. Daarnaast hebben de bewoners ideen aangedragen op het gebied van duurzaamheid en sociale samenhang in de buurt. Intussen is al groen licht gegeven voor de renovatieplannen van Ymere. Gemeente en stadsdeel wijzen naar elkaar als degene die moet toetsen of de bewoners wel voldoende betrokken zijn geweest bij de renovatieplannen.

Dinsdag kwamen ruim honderd bewoners naar de Stopera om een SP-voorstel om bewoners beter bij renovaties te betrekken, kracht bij te zetten. Ondanks eerdere toezeggingen zich te willen inzetten voor bewoners, wilden PvdA en Groenlinks het voorstel echter niet steunen. Duijndam: "Bewoners worden nu van het kastje naar de muur gestuurd omdat niet duidelijk is of het stadsdeel of de gemeente verantwoordelijk is voor goedkeuring van de renovatieplannen. Het gevolg is dat de renovatieplannen nu zijn goedgekeurd zonder dat is bekeken of de bewonersinspraak goed is verlopen." Het stadsdeelbestuur beloofde met wethouder Ossel te gaan praten wie verantwoordelijk is voor de goedkeuring van de bewonersinspraak. Duijndam: "Hier zijn de Marnixblokbewoners echter niet mee geholpen. We zullen er in de deelraad voor pleiten dat Ymere alsnog tot overeenstemming komt over de renovatie met de bewoners."

U bent hier