h

Ledenavond SP Amsterdam West

26 maart 2013

Ledenavond SP Amsterdam West

Op zaterdag 16 maart vond een ledenavond plaats van de actieve ledengroep SP Amsterdam West in het SBOW gebouw. Omdat we de afgelopen tijd veel nieuwe leden hebben mogen verwelkomen in ons stadsdeel, leek het ons een mooie gelegenheid voor een ledenavond. Het was een informele avond met veel gezelligheid, nieuwe gezichten en mooie interacties tussen 'oude' en 'nieuwe' leden.

De avond begon, na de inloop en het uitdelen van de gemproviseerde consumptiebonnen ('consumptieballonnen'; je moet er maar opkomen!), met een informatief sprekersprogramma. SP-Tweede Kamerlid Sadet Karabulut stak als eerste van wal met een inleiding over het actuele kabinetsbeleid dat VVD en PvdA over ons land uitstorten. Ze vulde dit aan met verontrustende maar helaas zeer herkenbare voorbeelden hoe dit beleid voor veel mensen verre van sociaal uitpakt.

Het kabinet stelt voorop dat mensen zelf verantwoordelijk zijn als ze ziek zijn, hun baan kwijtraken of nauwelijks kunnen rondkomen. 'Zoek het zelf maar uit' lijkt het credo dat de coalitiepartners erop nahouden. Deze politiek, die slechts enkelen begunstigt en velen benadeelt, kan worden gekeerd, aldus Sadet. Hiervoor is het noodzakelijk dat wij als SP de mensen bewust maken van wat er op ons afkomt, en mensen organiseren zodat zij in beweging komen tegen de plannen van de regering. Samen staan we sterk, en kunnen we het verschil maken. De aanwezigen hadden veel vragen aan Sadet. De onderwerpen die zij aansneed raken ons immers allemaal. Hoe zit het met huisvesting? Wat is de rol van de PvdA, als het om sociaal beleid gaat?

Na de pauze gaven onze deelraadsleden in West, Gabi Choma en Geert van Schaik, een schets van de lokale besluitvorming en wat daarbij zoal mis kan gaan. Zo vertelde Gabi over herprofileringen in de wijken. Hierbij zijn burgers weliswaar betrokken, maar of wel de informatievoorziening was gebrekkig of wel de inbreng van bewoners was eenvoudig ter zijde geschoven. Ook komt het regelmatig voor dat afspraken en toezeggingen die zijn gedaan niet in het verslag van inspraakavonden worden opgenomen. Hierdoor lijkt het net alsof deze nooit plaatsgevonden hebben. Door deze praktijken komt de politiek steeds verder van de mensen af te staan.
Geert ging dieper in op de kwestie 'Singelgrachtgarage'. Hierover is in 2010 een referendum geweest, waarbij alle bewoners van West hun stem konden uitbrengen. Omdat veel mensen ver van de bewuste garage vandaan wonen, zei het hen weinig. Dit benvloedde de opkomst negatief en vertekende de uitslag. Problematisch was ook dat tegenstanders van de parkeergarage een lager budget hadden om actie te voeren dan de voorstanders. Ook bij dit onderwerp kwamen uit de zaal veel vragen. Het werd duidelijk dat er veel speelt onder de mensen, en de bijdragen van Gabi en Geert waren voor de aanwezigen erg herkenbaar.

Na afloop bleef een flink aantal aanwezigen hangen voor een drankje en hapje, om nader kennis te maken of om na te praten. De ledenavond was inspirerend en erg gezellig. Dat de avond zo geslaagd was, is te danken aan alle aanwezigen. Applaus!

U bent hier