h

Luister naar bewoners Elandsgracht

16 maart 2013

Luister naar bewoners Elandsgracht

De SP wil dat het stadsdeel rekening houdt met de wensen van de bewoners van de Elandsgracht. In plaats daarvan kiest het stadsdeelbestuur voor een impopulaire en onnodig dure opknapbeurt. Tot die conclusie komt de SP nadat een eerder compromis met de bewoners en een bewonersinitiatief door de deelraad naar de prullenbak zijn verwezen. SP-deelraadslid Frans Icke: “Dit is een rare procedure. Eerst mogen de bewoners in de deelraadsvergadering komen opdraven om hun eigen plan te bepleiten en even later wordt een compleet ander plan van GroenLinks, D66 en PvdA aangenomen. Zoals al eerder is gebleken is bewonersparticipatie in Centrum een wassen neus.”

Al jaren wordt er gepraat over een nieuwe inrichting van de Elandsgracht. Een opknapbeurt is nodig: auto's staan schots en scheef op de middenberm met daartussen talloze fietsen en scooters. Het straatdek is er slecht aan toe en moet nodig aangepakt worden. Na veel inspraakavonden met hoog oplopende emoties waren bewoners en stadsdeel uiteindelijk tot een compromis gekomen, waarbij schuin parkeren op de middenberm zou blijven bestaan en er parkeerplekken in de nabijgelegen Q-parking door het stadsdeel zouden worden gehuurd. Op het laatste moment kwam GroenLinks echter met een geheel eigen plan. De partij wilde meer auto's van de straat en overdag zou alleen de clientle van de winkels op straat mogen parkeren. De bestrating zou vervangen moeten worden door dure bestrating met veel natuursteen. Hierop kwamen de bewoners met een eigen voorstel.

Alleen de SP steunt het bewonersvoorstel dat het huidige karakter van de Elandsgracht niet aantast en waarbij de materialen worden hergebruikt. Frans Icke: "De SP is zeker in deze tijd van crisis voor herbestraten, waarbij de stenen en ander materiaal worden hergebruikt. Daarnaast is het belangrijk te luisteren naar de wensen van de bewoners." Ondanks dat de deelraad dit plan naar de prullenbak verwees zegde de stadsdeelvoorzitter wel toe het Johnny Jordaanplein samen met bewoners in te gaan richten. De SP zal erop toezien dat dit ook werkelijk gebeurd.

U bent hier