h

Treed op tegen geluidsoverlast (update)

1 maart 2013

Treed op tegen geluidsoverlast (update)

De SP in Oost wil dat er serieus wordt opgetreden tegen de geluidsoverlast van Hotel Arena naast het Oosterpark. Voor het geluidsoverlast en een niet-begrensde geluidsinstallatie werd de club op de vingers getikt door het stadsdeel, maar een officile waarschuwing blijft uit. SP-deelraadslid Gerard van de Molen: "Een officile waarschuwing is wel nodig om te voorkomen dat Hotel Arena opnieuw over de schreef gaat. Wij willen dat die waarschuwing er komt zodat verdere overlast wordt voorkomen."

De centrale stad heeft vorig jaar op initiatief van de SP een nieuwe aanpak gekozen tegen horecaoverlast onder de naam 'three strikes out'. Uitbaters die hun zaakjes in orde hebben worden minder gecontroleerd, maar overtreders krijgen bij misstanden een officile waarschuwing en er wordt beter op hen gelet. Bij een derde waarschuwing moet de tent sluiten. Op die manier wordt voorkomen dat notoire overlastveroorzakers onbeperkt hun gang kunnen gaan.

Wat de SP betreft komt er alsnog een officiële waarschuwing voor Hotel Arena. Van de Molen: "Het is stedelijk beleid en daar dient stadsdeel Oost zich ook gewoon aan te houden. De overlast van Hotel Arena is geen incident en een officile waarschuwing is broodnodig." De SP heeft het stadsdeelbestuur in Oost om opheldering gevraagd, maar het stadsdeelbestuur was van mening dat geluidsoverlast geen deel uitmaakte van de horecaregels. De SP is het hier niet mee eens en zal daarom de burgemeester om opheldering vragen.

Update
In antwoord op vragen van de SP gaf de burgemeester aan dat de overtredingen van Hotel Arena vallen onder de Wet Milieubeheer. Alleen daadwerkelijk gemeten geluidsoverlast valt onder het 'three strikes out' principe, maar geludisoverlast is vanwege omgevingsfactoren praktisch niet te meten. De burgemeester vond de suggestie van de SP wel goed om voortaan ook overtredingen van de Wet Milieubeheer hieronder te laten vallen. Dit valt onder verantwoordelijkheid van de stadsdelen en hij zal dit met ze gaan bespreken.

U bent hier